Пријава кандидата за полагање пријемног испита - 20, 21. и 22. јун од 8-14 часова - информације

Поштовани будући студенти,
подсећамо вас да пријава кандидата за полагање пријемног испита почиње у среду 20. јуна 2018. године и траје до петка 22. јуна 2018. године. Пријаву је могуће предати на факултету у Суботици или на Одељењу факултета у Новом Саду у периоду од 8-14 часова.
Кандидати који су попунили електронски пријавни лист такође су дужни да, у данима предвиђеним за пријаву кандидата, дођу на Факултет и предају своју документацију.
Оригиналну документацију потребно је донети на увид, а фотокопије докумената (које не морају да буду оверене) остају на факултету.
Документација коју је потребно предати приликом пријаве је:
  1. Сведочанство четири разреда завршене четворогодишње средње школе
  2. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
  3. Личну карту на увид и фотокопија која остаје факултету (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту)
  4. Доказ о уплати 7.300,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун Факултета 840-5334760-72 (кандидати који су извршили уплату за припремну наставу доносе уплатницу са припремне наставе).

Кандидати који нису извршили уплату за прирпремну наставу, трошкове за полагање пријемног испита треба да уплате пре него што дођу на факултет да се пријаве за полагање пријемног испита, у било којој пошти, банци или неком другом уплатном месту. Напомињемо да на факултету неће постојати шалтер на којем ће се моћи извршити ова уплата.
Пример уплатнице за полагање пријемног испита:

Како би се што боље информисали у вези пријаве, полагања пријемног испита и уписа, молимо да прочитате информације које су постављене на нашем сајту на страници информације за будуће студенте.
линк: http://www.ef.uns.ac.rs/za-buduce-studente/
Пре попуњавања формулара за пријаву кандидата, пажљиво прочитате додатно објашњење у вези попуњавања пријавног листа и начина рангирања.
Објашњење је изузетно важно како би вам у потпуности било јасно како да попуните формулар за пријаву кандидата, да на прави начин, а сходно Вашим жељама и приоритетима, искажете своје преференције у погледу начина финансирања, локације и студијског програма.
Желимо Вам пуно успеха!