18.10.2018. године

Прелиминарне ранг листе - мастер академске студије, школска 2018/2019. година - други конкурсни рок

Начин и рокови за подношење жалбе на ранг листу:
Евентуални приговори на прелиминарну ранг листу се подносе писменим путем, најкасније до петка 2. новембра 2018. године до 10:00 часова, лично на шалтеру Студентске службе на локацији на којој је студент рангиран, или путем електронске поште stslsu@ef.uns.ac.rs .
Основ за упис је коначна ранг листа.
Телефон за питања у вези са уписом на мастер академске студије:
Суботица: 024/628-090 ; 024/628-124 (радни дан 7:30-15:30)
Нови Сад: 021/485-2919; 021/485-2925 (радни дан 7:30-15:30)


Локација: Суботица
Прелиминарна ранг листа - Финансије, банкарство и осигурање (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Пословни информациони системи (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Рачуноводство и ревизија (pdf)

 

Локација: Нови Сад
Прелиминарна ранг листа - Аграрна економија и агробизнис (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Европска и међународна економија и бизнис (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Финансије, банкарство и осигурање (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Маркетинг (pdf)