15.11.2018. године

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА 2018/2019

Упис кандидата ће се вршити у петак, 16.11.2018. године од 8-15 часова на шалтеру Студентске службе у Суботици и Одељењу факултета у Новом Саду.

Упис се врши лично, или уз оверену пуномоћ упис може да изврши и друго лице на које гласи наведена пуномоћ.

Студенти који су заинтересовани за праћење консултативне викенд наставе приликом уписа подносе молбу којој је потребно приложити потврду о запослењу (или Уговор о раду којим је заснован радни однос са послодавцем) како би молба била одобрена.


За упис је потребно:

 

- 2 фотографије (димензије слике 3,5 X 4,5 цм);
 

- 2 ШВ образца (добијају се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

-  индекс (добија се у просторијама Скриптарнице факултета уз приказ уплатнице за материјалне трошкове уписа);

- обрасци за упис - смерски листић за студијски програм који се уписује (2 примерка). Исти су доступни на сајту на следећем линку: http://www.ef.uns.ac.rs/obavestenja/opsta-obavestenja-2018/2018-09-24-upis-i-konkurs-za-budzet-2-3-4-godina-i-master.php  (при дну странице)

-  оригинална документа (или оверене фотокопије у оправданом случају) из тачке 5. Конкурса за упис студента на мастер академске студије; 

 

- уплата материјалних трошкова уписа 6.200,00 динара на жиро рачун Факултета 840-5334760-72, без позива на број. Студенти на упис треба да дођу са уплатницом на којој је већ извршена уплата за материјалне трошкове уписа.


 

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ !
Самофинансирајући студенти су приликом уписа дужни уплатити и прву рату школарине на следећи начин. Након уписа, референт Студентске службе студенту издаје Уговор о начину плаћања школарине, који може да гласи на 2,3,6 или 9 рата. На уговору ће бити назначен број модела 97 и одређени позив на број, који студенти морају ОБАВЕЗНО да наведу приликом попуњавања уплатнице и плаћања школарине. Након извршене уплате у пошти или банци студент прилаже референту Студентске службе уплатницу за уплаћену прву рату школарине, након чега ће преузети свој индекс и тиме окончати упис. Дакле, уплату школарине НЕ ВРШИТИ ПРЕ НЕГО ШТО СЕ ДОБИЈЕ УГОВОР!

Студенти који слушају наставу у Новом Саду, дужни су уплатити и прву рату партиципације, на идентичан начин како је дато објашњење за уплату прве рате школарине. Уговор за партиципацију се такође добија при упису. Партиципација износи 20.000,00 динара, а могуће је исту уплатити у највише 3 рате (прва рата износи 7.000,00 динара).


УГОВОРИ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И УГОВОРИ ЗА ШКОЛАРИНУ ИМАЈУ ПОСЕБНЕ ПОЗИВЕ НА БРОЈ, О ЧЕМУ ТРЕБА ВОДИТИ РАЧУНА КОД УПЛАТЕ.


Инструкције за уплату:
Прималац: Економски факултет у Суботици
Жиро рачун факултета је 840-5334760-72
Модел и позив на број ће бити наведени у Уговору