Прелиминарне ранг листе - мастер академске студије, школска 2018/2019. година - продужени други конкурсни рок

Начин и рокови за подношење жалбе на ранг листу:
Евентуални приговори на прелиминарну ранг листу се подносе писменим путем, најкасније до четвртка 15. новембра 2018. године до 10:00 часова, лично на шалтеру Студентске службе на локацији на којој је студент рангиран, или путем електронске поште stslsu@ef.uns.ac.rs .
Основ за упис је коначна ранг листа.


Локација: Суботица
Прелиминарна ранг листа - Финансије, банкарство и осигурање (pdf)

 

Локација: Нови Сад
Прелиминарна ранг листа - Финансије, банкарство и осигурање (pdf)
Прелиминарна ранг листа - Маркетинг (pdf)