Потписан протокол о сарадњи Економског факултета Универзитета у Новом Саду и BANCA INTESA


Снажна подршка Banca Intesa будућим економским експертима


Нови Сад, 18.06.2019. – Banca Intesa је са Економским факултетом у Суботици, Универзитета у Новом Саду, потписала Протокол о сарадњи који за цилљ има повезивање младих економиста, будућих економских стручњака са банкарским сектором, интезивирање примене академских достигнућа у пословању банке, заједничко организовање научно-стручних истраживања и пројеката, као и бројне друге облике сарадње.


Протокол о сарадњи су потписали проф. др Александар Грубор, декан Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду и Ана Минић, директор Одељења за обуку и развој запослених Banca Intesa.


„Заиста нам је драго да Banca Intesa препознаје значај улагања у младе. Потписивањем протокола Економски факултет у Суботици стиче још једног значајног партнера, са којим можемо додатно приближити теоријска и практична знања. Верујем да ћемо са експертима Banca Intesa успоставити сарадњу која ће подстаћи развој каријере наших студената и профилисати их у економисте пожељне на тржишту рада“, рекао је проф. др Александар Грубор, декан Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду.


„У оквиру својих друштвено одговорних активности, Banca Intesa има већ изграђену праксу улагања у пројекте у чијем фокусу је развој деце и младих људи, којима и припада будућност. Са друге стране, свесни смо да је изградња и обликовање будућег кадра једна од кључних тачака и за успех Банке. Верујем да ћемо кроз сарадњу са Економским факултетом у Суботици не само додатно стимулисати развој и популаризацију економске науке, већ и помоћи неким младим људима да трасирају свој професионални пут и пружити шансу да постану врсни експерти у својој струци“, изјавила је Сандра Лазаревић, директор Сектора за ПР и маркетинг комуникације Banca Intesa.


Примена Протокола о сарадњи између осталог обухвата организацију и реализацију едукација, научно истраживачког рада, стручне праксе, стипендирање студената, ангажовање експерата Banca Intesa као предавача на Економском факултету у Суботици, као и ангажовање високообразованих и стручних кадрова факултета за потребе Банке.

Захваљујући сарадњи Banca Intesa са Економских факултетом у Суботици, Универзитета у Новом Саду, започетој 2017. године, студенти завршне године и тек свршени дипломци већ три године заредом обављају стручнупраксу у у оквиру различитих Одељења Сектора за пословну подршку и платни промет Banca Intesa. У плану је и запошљавање свршених студената у мрежи експозитура банке у оквиру Регионалног центра Нови Сад, као и усавршавање студената кроз различите активности Banca Intesa у сфери дигиталног банкарства.