efsu

17. novembar 2016. godine, 20:20 h

Stipendije vlade Francuske 2017-2018.


U želji da podstakne mobilnost studenata, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji, raspisuju novi konkurs za dodelu stipendija za 2017-2018. godinu za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj.

Konkurs za stipendije 2017-2018. otvoren je do 17. marta. 2017.

Studenti mogu da konkurišu za razne programe stipendija:
  · master 2-sve oblasti
  · master 2-stipendija za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
  · doktorat u komentorstvu
  · post master program Kopernik
  · stipendija za Nacionalnu visoku školu za lepu umetnost (ENSBA).

Podnošenje kandidatura: Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd, vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Uslovi i kriterijumi nalaze se na sajtovima:
  www.institutfrancais.rs
  www.srbija.campusfrance.org