efsu

10.07.2017. godine, 14:03 hLETNJA STUDENTSKA PRAKSA 2017

 

Obavešavamo studente treće i četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Subotici da mogu da se prijave za obavljenaje letnje studentske prakse u trajanju od dve nedelje. Spisak preduzeća sa kojima Fakultet ima ostvarenu saradnju sa pregledom broja slobodnih mesta, dat je u tabeli ispod. Student ima pravo da praksu obavi i u bilo kom drugom preduzeću koje nije na spisku.

Spisak prijavljenih studenata će se ažurirati svakodnevno.

Prijava se vrši putem mejla praksa2017@ef.uns.ac.rs. Podaci koji se u mejlu navode su sledeći:

-  Ime i prezime

-  Broj indeksa i godina studija

- Studijski program

-  Naziv preduzeća u kome se praksa obavlja

-  Mejl adresa i broj telefona

 

Za praksu se prijavljuju i studenti koji odaberu bilo koju drugu kompaniju koja nije na priloženom spisku.

Rok za prijavu je ponedeljak, 10. jul!

 

Studenti su dužni da nakon obavljene prakse, a na poziv koji će biti upućen tokom septembra meseca, podnesu sledeću dokumentaciju:

1.     potvrdu o obavljenoj praksi na memorandumu kompanije,

2.     dnevnik stručne prakse (hronološki navedene aktivnosti koje je student obavljao tokom svakog dana koje je proveo na praksi)

3.     upitnik o obavljenoj praksi (u prilogu).

 

Napomena:

Dokumentaciju podnose svi studenti koji su na bilo koji način obavili praksu, i to: u preduzećima koje je kontaktirao i obezbedio Ekonomski fakultet u Subotici, u preduzećima koje su studenti sami odabrali i kontaktirali i svim ostalim preduzećima koji su preko sajta ili Facebook stranice Fakulteta oglasili poziv za praksu.

 

Za dodatne informacije pozvati Eminu Đurković na broj 024/628-203

 

Prof. dr Jelica Trninić

Koordinator za edukaciju

 

Link za preuzimanje – Spisak kompanija (ažurirano 10.07.2017. g.)

Link za preuzimanje – upitnik