efsu

26.09.2017. godine, 08:04 h

Upis u školsku 2017/2018. godinu - osnovne studije 2, 3 i 4. godina i master studije

Napomena: Upis u školsku godinu studenti moraju da obave lično, ili uz overenu punomoć upis može umesto studenta da izvrši lice na koga glasi punomoć.


OBRASCI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA BUDŽET

 

 

OBRASCI ZA UPIS


Kalkulacije


Obrasci za upis - smerski listići