efsu

 Preliminarne rang liste u 2. upisnom roku - doktorske akademske studije, školska 2017/2018. godina

Način i rokovi za podnošenje žalbe na rang listu:

Eventualni prigovori na preliminarnu rang listu se podnose pismenim putem, najkasnije do petka 24. novembra 2017. godine do 8:00 časova, lično na Ekonomskom faklutetu u Subotici u Kancelariji broj 1.

- Objavljivanje konačne rang liste: 28.11.2017.godine

- Upis kandidata je od 29. i 30. novembra 2017.godine od 9-15 časova.