efsu

 UPIS STUDENATA KOJI SE PRVI PUT UPISUJU

NA DOKTORSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2017/2018. g.

Obaveštavaju se studenti doktorskih studija, koji se prvi put upisuju na doktorske studije, da će se upis u školsku 2017/2018.g. vršiti u periodu od 29. do 30. novembra 2017. godine od 9 do 15 sati, na Ekonomskom fakultetu u Subotici u Službi za doktorske studije- Kancelarija broj 1.

Za upis je potrebno:

  • 2 slike (veličine za pasoš)

  • Indeks i ŠV obrazac (dobija se u Službi za doktorske studije)

  • dokaz o uplati iznosa od 12.100,00 na račun Fakulteta broj: 840-5334760-72 sa svrhom za materijalne troškove upisa,

  • uplata 1. rate školarine, nakon potpisivanja ugovora o načinu plaćanja školarine (za studente kaoji se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata).

  • originalna dokumenta, ili overene kopije: diploma o završenim osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama ili magistarskim studijama, kao i uverenja o položenim ispitima na navedenim studijama.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti Referentu za doktorske studije na telefon 024/628-089.