efsu

 Želite li da studirate u zemljama EU?

Dragi studenti,

 

Upisom na akademske osnovne/master studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici stekli ste mogućnost da deo vašeg akedemskog obrazovanja obavite u inostranstvu u okviru programa Erazmus plus.

U proteklom periodu od četiri školske godine (2013/14 – 2016/2017) 154 studenta našeg Fakulteta je učestvovalo na konkursima mobilnosti studiranja i time omogućilo sebi usavršavanje na prestižnim visokoškolskim ustanovama u sledećih 15  zemlja:

 

Austrija

Belgija

Bugarska

Danska

Češka

Francuska

Grčka

Holandija

Italija

Letonija

Mađarska

Poljska

Slovenija

Španija

Švedska

 

Poštovani studenti, pratite konkurse za mobilnost studenata koji se neprekidno ažuriraju na našem sajtu (link direktno ispod ove informacije), pripremajte dokumentaciju koja je neophodna i iskoristite pogodnosti da budete deo Evropskog obrazovnog sistema u pravom smislu tog pojma.

 

Srdačno vaši,

 

Prof.dr Tomislav Sudarević (tsudar@ef.uns.ac.rs)

Prodekan za međunarodnu saradnju

Akademski koordinator Erazmus plus programa

 

Gorana Francišković (gorana.franciskovic@gmail.com)

Adminstrativni koordinator Erazmus plus programa