PROJEKTNI MENADŽMENT


Osnovne informacije o predmetu:

 

2010

2014

Šifra:

OAC-493

OC-214

Bodovi:

8 ECTS

6 ECTS

Vrsta studija:

OAS-2010

OAS-2014

Smer:

Menadžment

Menadžment

Semestar:

Sedmi - zimski

Treæi - zimski

Fond časova:

2+3

2 + 2

 

 

Predmetni nastavnik

Prof. dr Dušan Bobera

 

Saradnik

Dr Bojan Lekoviæ

 

 

 

Raspored nastave Subotica

 

Raspored nastave Novi Sad

 

Pravilnik o polaganju ispita (.pdf, 40 KB)

 

Termini kolokvijuma  (.pdf, 80 KB)

 

Predlog projekta - Aplikacioni formular (.xls, 420 KB)

 

 
OBAVEŠTENJA


31.01.2017.
 

Rezultati III kolokvijuma održanog 26.01.2017. godine u Subotici (.pdf)

 


23.01.2017.
 

Rezultati III kolokvijuma održanog 18.01.2017. godine u Novom Sadu (.pdf)

 


26.12.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma održanog 21.12.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 36 KB)

 


23.12.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma održanog 22.12.2016. godine u Subotici (.pdf, 38 KB)

 


19.12.2016.
 

Rezultati II kolokvijuma održanog 14.12.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 32 KB)

 

Rezultati II kolokvijuma održanog 16.12.2016. godine u Subotici (.pdf, 36 KB)

 


22.11.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 18.11.2016. godine u Subotici (.pdf, 40 KB)

 


18.11.2016.
 

Rezultati I kolokvijuma održanog 16.11.2016. godine u Novom Sadu (.pdf, 26 KB)