RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH I BUDŽETSKIH ORGANIZACIJA


bodovi: 8 ECTS
semestar: 6. semestar letnji - osnovne akademske studije
fond časova: 3+2
predmetni nastavnik: Prof. dr Đerđi Petkovič, redovni profesor
predmetni saradnik: Dr Ivana Medved, asistent sa doktoratom


OBAVEŠTENJA


22.02.2017.

Predmet Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija je u školskoj 2016/2017 godini preimenovan u

 

Računovodstvo finansijskih organizacija i javnog sektora.

 

Svi studenti koji nisu položili ovaj predmet a odslušali su ga,

informacije o predmetu i načinu polaganja mogu naći na novom predmetu -

Računovodstvo finansijskih organizacija i javnog sektora.