Сарадња са привредом 2018/19


Економски факултет у Суботици се захваљује свим партнерским компанијама на учешћу у наставном процесу.
Интензивна сарадња кроз гостујућа предавања и решавање студија случаја омогућила је нашим студентима зближавање теоријских и практичних знања.
Хвала свим експертима на инспирацији, пренетим знањима и искуствима.