Студијски програми

Продужење сарадње Економског факултета у Суботици са Економским факултетом Држваног универзитета у Тетову


23.02.2018. године на одељењу у Бујановцу Економског факултета у Суботици, декан Економског факултета у Суботици, проф. др Александар Грубор и декан Економског факултета Државног универзитета у Тетову, проф. др Раман Исмаили, потписаће Споразум о продужењу сарадње два факултета у реализацији наставе и на заједничким пројектима.

 

На Одељењу у Бујановцу студирају студенти и српске и албанске националности а на 30% предмета се настава изводи поред српског и на албанском језику. Ту наставу реализују професори и сарадници са Економског факултета Држваног универзитета у Тетову.

 

Овај Споразум представља наставак плодоносне сарадње ова два факултета која постоји од самог оснивања Одељења у Бујановцу 2011. године и у функцији је унапређења квалитета наставе и у интересу свих студената.