Студијски програми

Панел-дискусија "Ка равномерном регионалном развоју"


 

На одељењу Економског факултета из Суботице 13. марта 2018. године у Бујановцу је одржана панел-дискусија на тему „Равномерног регионалног развоја“, на којој су учествовали представници међународне, републичке и локалне политичке заједнице, значајни актери регионалног привредног живота и локално ангажованих представника високошколских институција из Суботице, Новог Сада и Тетова. У оквиру дванаест излагања изнети су различити погледи о стању привредног и друштвеног живота у општини Бујановац, граду Врању и околини, о узроцима таквог стања, текућим проблемима и могућностима унапређења читавог региона. Напослетку је отворена дискусија о изнетим погледима и актуелним темама, којој је присуствовало двадесетак представника привредног и политичког живота. Панел-дискусија се одвијала двојезично, на српском и албанском језику.