Центар за националне и међународне пројекте

Центар за националне и међународне пројекте (ЦНИП) је организациони део Факултета са следећим основним функцијама:

  • консалтинг на инвестиционим пројектима,
  • праћење и обавештавање запослених о објављеним националним и међународним конкурсима за пријаву научно-истраживачких пројеката,
  • помоћ у припреми конкурсне документације,
  • вођење комплетне преписке у вези с пријавом и реализацијом пројеката,
  • праћење и евидентирање резултата на пројектима и техничка помоћ у изради извештаја о резултатима рада на пројектима,
  • консалтинг на пројектима трансфера,
  • обухват и техничка припрема елабората пројеката,
  • вођење евиденције и праћење ангажованих на националним и међународним пројектима,
  • комерцијализација Центра и ангажовање спољних сарадника у раду на пројектима.

Руководилац Центра за националне и међународне пројекте је
проф. др Мирко Савић.