Департман за пословну информатику и квантитативне методе

Руководилац департмана:
Заменик руководиоца департмана:
Секретар департмана: