О Факултету

Економски факултет у Суботици је акредитована високошколска институција у саставу Универзитета у Новом Саду. Факултет је основан 1960. године и има дугу традицију у образовању студената у области економије, менаџмента и пословне информатике.
Током овог периода Факултет је на јединствен начин настојао да утиче на квалитет едукативног процеса. Велики број студената је то препознао и поклонио нам је поверење у развоју своје каријере. Током протеклих година Факултет је завршило више од 20.000 студената на различитим нивоима студија (основним, мастер и докторским) на шта смо веома поносни.
Факултет тренутно реализује основне академске студије у трајању од четири године (осам семестара) на осам студијских програма: Аграрна економија и агробизнис, Европска и међународна економија и бизнис, Финансије, банкарство и осигурање, Маркетинг, Менаџмент, Пословна информатика, Рачуноводство и ревизија и Трговина. Мастер академске студије организоване су на осам студијских програма, док на докторске академске студије Факултет уписује кандидате на три студијска програма: Економија, Пословна економија и менаџмент и Пословна информатика.
Настава на Економском факултету изводи се на три локације: у Суботици, Новом Саду и Бујановцу. Економски факултет је препознат као регионални лидер у области високог образовања економског профила. Кроз сарадњу са партнерским организацијама Факултет настоји да изгради значајну позицију на научно-истраживачкој и образовној мапи Србије, али и Југоисточне и Централне Европе. У остварењу овог циља интернационализација је значајан приоритет о чему сведоче бројни споразуми о билатералној сарадњи са партнерима са готово свих континената.
Важан сегмент рада представљају и научна истраживања. Економски факултет активно партиципира у бројним међународним, националним и регионалним пројектима. Осим тога, посвећен је развијању интензивне сарадње са привредом кроз програме целоживотног учења, студентске праксе, гостовања експерата, као и комерцијализације стручних знања.