Деканат

Декан

    Telefon E-mail

    Telefon024/628-080

 

Čučković dr Aleksandar

Продекан за основне и мастер студије

    Email

    Telefon Суботица: кабинет бр.25, 024/628-081
    Telefon Нови Сад: кабинет бр. 1, 021/485-2901

 

Sudarević dr Tomislav

Продекан за међународну сарадњу

    Email

    Telefon 024/628-085

 

Tumbas dr Pere

Продекан за докторске студије и научно-истраживачки рад

    Email

    Telefon 024/628-082

 

Mijić dr Kristina, docent

Продекан за финансије

    Email

    Telefon 024/628-083

 

Mirović dr Vera

Руководилац Одељења у Новом Саду

    Email

    Telefon021/485-29-30