Информатор о раду

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ

 

Назив органа:

Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици

Адреса седишта:

Сегедински пут бр. 9-11, 24000 Суботица

Матични број:

08105090

Порески идентификациони број:

100844270

Адреса за пријем поднесака:

Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици, Сегедински пут бр. 9-11 (писарница), 24000 Суботица

Адреса за пријем електронских поднесака:

dekanat@ef.uns.ac.rs

Архива (претходно објављени информатори):

 

Početak stranice На почетак странице