Мастер академске студије

Мастер студије организоване су на десет студијских програма. Настава се организује у групама од по 50 студената за предавања, односно 25 студената за вежбе.

 

Аграрна економија и агробизнис

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице

 

Аграрни и рурални развој

Početak stranice На почетак странице

 

Агробизнис

Početak stranice На почетак странице

 

Европска и међународна економија и бизнис

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице

 

Финансије, банкарство и осигурање

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице

 

Квантитативна економија

Početak stranice На почетак странице

 

Логистика система у економiји

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице

 

Маркетинг

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице

 

Менаџмент

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице

 

Пословни информациони системи

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице

 

Рачуноводство и ревизија

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице

 

Трговина

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Početak stranice На почетак странице