Почетна страница О нама Студијски програми Студијски програми - Маркетинг

Маркетинг

Студенти на овом усмерењу стичу конкретна, темељна управљачко-економска знања, као и специјалистичка знања из области маркетинга. Тржишна оријентација, као основа савременог пословања предузећа, наглашава незаобилазност стицања широке лепезе маркетиншких знања и умећа. Стечена знања из истраживања тржишта, развоја производа, оперативне продаје и система дистрибуције роба и услуга, психологије продаје и промотивних активности треба да омогуће привредним субјектима успешно и ефикасно укључивање у токове привређивања. Савладавањем маркетинг менаџмента – планирања маркетинг активности, спровођење (организовање) и контрола маркетинг активности – треба да омогуће анализу, решавање и спровођење најсложенијих маркетиншких послова. Студенти овог смера могу се запослити у свим привредним и непривредним организацијама, а маркетинг парадигма неопходна је свим организацијама које претендују да се понашају тржишно.

Актуелни наставни план 2014
Књига предмета

Стари наставни планови

План 2005.
План 2008.
План 2010. (4+1)
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2020.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик