FAQ
Naručivanje Informativnog biltena
Rešenja zadataka sa prijemnog ispita
Konačna rang-lista
Informacije o upisuEKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA


REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA 2011. GODINE

PRELIMINARNA rang-lista kandidata u 1. roku akademske 2011/12. godine
 


   
JEDINSTVENA LISTA    (200 KB)

   
Download kompletne liste (.zip, 192 KB)

  
Studije na daljinu    (58 KB)

Rok za prigovor na preliminarnu rang-listu je 24 časa od trenutka objavljivanja iste i ističe u subotu, 02.07.2011. godine u 12:00 časova.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoje radove u Studentskoj službi Fakulteta u Subotici, u petak 01.07.2011. godine u periodu od 12:00 – 16:00 časova, kao i u subotu, 02.07.2011. godine u periodu od 07:00 – 12:00 časova, kada mogu podneti i eventualne prigovore. Prigovori se podnose lično na šalteru Studentske službe u Subotici.PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA
   
Agrarna ekonomija i agrobiznis
    Evropska ekonomija i biznis
    Finansije, bankarstvo i osiguranje
    Kvantitativna ekonomija
    Marketing
    Menadžment
    Poslovni informacioni sistemi
   
Računovodstvo i revizija
    Trgovina
 

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)

 

Studijski program: Evropska ekonomija i biznis

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: budžet    (70 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: samofinansiranje    (60 KB)

 

Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (66 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: budžet    (62 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: samofinansiranje    (66 KB)

 

Studijski program: Kvantitativna ekonomija

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (56 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (54 KB)

 

Studijski program: Marketing

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (60 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: budžet    (60 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: samofinansiranje    (62 KB)

 

Studijski program: Menadžment

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (56 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)

 

Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (56 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)

 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: samofinansiranje    (60 KB)

 

Studijski program: Trgovina

  Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: budžet    (58 KB)
 
Nastavni centar: Subotica - način finansiranja: samofinansiranje    (68 KB)
 
Nastavni centar: Novi Sad - način finansiranja: samofinansiranje    (58 KB)

 

Tehnička realizacija: INDOK centar