KONKURENTNOST PROIZVODNJE MLEKA U SRBIJI

O PROJEKTU

PARTNERI

PUBLIKACIJE

FARM MENADŽMENT ALATI

KONTAKT

Početkom 2008. godine Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis je pristupio Međunarodnoj mreži za komparativnu analizu poljoprivrednih gazdinstava koja se bave proizvodnjom mleka (International farm comparison network – Dairy (IFCN- Dairy)). Time je Srbija uključena u projekat kojim je u 2008. godini bilo obuhvaćeno 78 država sveta koje proizvode 95% od svetske proizvodnje mleka.

Značaj saradnje Srbije sa IFCN-Dairy je višestruk i informacije koje proističu iz ovog projekta mogu biti korisne za sve učesnike u lancu snabdevanja mlekom na tržištu Srbije.

Ciljevi projekta:
  1. Poboljšati transparentnost proizvodnje mleka u Srbiji,
  2. Postići bolje razumevanje položaja svih učesnika u lancu snabdevanja mlekom na tržištu Srbije i
  3. Analizirati konkurentnost proizvodnje mleka u Srbiji u odnosu na svet.

Departman za agrarnu ekonomiju i agrobiznis sproveo je istraživanje na uzorku od 24 porodična komercijalna poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mleka na području Zapadno-Bačkog, Severno-Bačkog i Severno-Banatskog Okruga. Istraživanjem je obuhvaćena 2007. proizvodna godina, a na osnovu prikazanih podataka mogu se lako identifikovati faktori koji utiču na profitabilnost proizvodnje mleka. Podaci u kalkulacijama po grupama kapaciteta proizvodnje mleka mogu biti od koristi i za sve druge poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom mleka kao osnova za poređenje (benčmarking). Pravilo je da pri tome poljoprivrednici ne treba da teže u svom poslovanju ka utvrđenim prosecima, već moraju poslovati bolje od proseka kako bi dugoročno obezbedili opstanak u proizvodnji mleka.

Tabela 1. Podaci za benčmarkovanje

Fotografije sa radionice održane 03.12.2008. godine

Saradnja Ekonomskog fakulteta Subotica sa IFCN

web
stats