KONKURENTNOST PROIZVODNJE MLEKA U SRBIJI

O PROJEKTU

PARTNERI

PUBLIKACIJE

FARM MENADŽMENT ALATI

KONTAKT


Rade Popović
  e-mail: popovicr@ef.uns.ac.rs
  telefon: 024/628-064; 063/8041-301