KONKURENTNOST PROIZVODNJE MLEKA U SRBIJI

Tabela 1. Podaci za benčmarkovanje

Prihodi, troškovi i profit obračunati po jednoj kravi u 2007. godini za ravničarsko proizvodno područje u Srbiji

PODACI O GAZDINSTVIMA KOJA SU UČESTVOVALA U ISTRAŽIVANJU

Prosek za PG sa 5 do 9 krava

Prosek za PG sa 10 do 19 krava

Prosek za PG sa 20 do 29 krava

Prosek za PG sa 30 do 39 krava

Prosek za PG sa 40 do 49 krava

Prosek za PG sa 50 i više krava

Broj analiziranih poljoprivrednih gazdinstava

3

3

4

6

4

4

Ukupno korišćeno poljoprivredno zemljište (ha)

16

21

57

43

54

176

Od toga sopstveno zemljište (ha)

9

7

27

24

29

35

Prosečan broj krava u osnovnom stadu

7

12

23

35

43

69

Prosečna mlečnost (litara/krava/godina)

6.085

5.897

5.653

5.639

5.102

6.471

Produktivnost radne snage (kg mleka/radni čas)

15

18

24

32

39

64

1. PRIHODI

168.249

175.864

173.573

181.337

163.953

211.320

- Ukupan prihod od prodaje mleka

123.724

135.604

135.869

141.176

126.989

168.921

- Prihod od prodaje teladi

13.091

11.333

9.200

11.942

9.895

11.090

- Prihod od stajskog đubriva

10.500

11.208

10.917

10.738

10.844

10.333

- Subvencije (premija za mleko, regres za prvotelke, subv. po ha)

20.934

17.719

17.587

16.999

16.225

20.975

- Naplaćene premije osiguranja

0

0

0

1.493

0

0

2. TROŠKOVI

196.829

196.289

191.822

175.803

151.991

178.130

Varijabilni troškovi

102.319

109.508

118.556

105.914

93.612

107.649

- Koncentrovana stočna hrana

35.786

40.013

49.207

47.544

46.937

52.860

- Kabasta stočna hrana*

33.086

35.240

36.548

32.288

25.918

33.744

- Prostirka

4.032

9.855

9.571

5.801

5.304

3.166

- Voda

794

788

161

628

286

426

- Osemenjavanje

3.600

3.506

3.047

2.584

1.742

3.313

- Veterinarske usluge i lekovi

10.432

6.944

8.111

6.080

4.854

6.471

- Potrošni materijal (dezinf. sredstva, deterdženti,  radna odela, ...)

5.932

5.817

3.754

3.267

3.921

3.061

- Usluge (sečenje papaka,  selekcija, izvoženje osoke i stajnjaka)

5.356

3.812

4.333

4.305

1.630

1.135

- Kamata na operativni kapital

3.301

3.533

3.824

3.417

3.020

3.473

Fiksni troškovi

94.511

86.781

73.266

69.889

58.378

70.481

- Troškovi rada (porodična i plaćena radna snaga)

54.128

47.328

33.270

22.596

17.700

11.847

- Troškovi mehanizacije i opreme (amortizacija+održavanje)

2.435

4.583

6.057

8.426

8.139

14.919

- Troškovi građevinskih objekata (amortizacija+održavanje)

6.659

5.042

3.744

3.869

4.374

4.493

- Amortizacija osnovnog stada

8.364

10.923

15.443

17.475

12.509

20.781

- Porez na zemljište

325

535

397

275

0

0

- Osiguranje (osnovnog stada, …)

0

0

0

2.217

0

0

- Opšti troškovi (tr. rada,  vode, el. energije, telefon, članarine, penz. i soc. osiguranje, vođenje rač. evidencije, ...)

9.174

7.077

3.871

4.734

4.133

4.688

- Kamata na angažovani fiksni kapital

13.425

11.292

10.483

12.514

11.522

13.752

3. PROFIT

 

 

 

 

 

 

POLJOPRIVREDNIKOV DOHODAK = Ekonomski profit + nadoknada za menadžment + trošak porodične radne snage + kamata na fiksni i operativni kapital

40.011

37.476

25.058

36.712

38.929

57.421

NETO DOHODAK = Ekonomski profit + nadoknada za menadžment + trošak porodične radne snage

21.815

21.132

9.598

19.757

23.617

38.101

PREDUZETNIČKI PROFIT = Ekonomski profit + nadoknada za menadžment

-28.580

-20.425

-18.249

5.534

11.963

33.189

* U cenu silaže je uključena renta za zemljište na kome su proizvedeni usevi za silažu