efsu

Raspored NASTAVE za 1. godinu osnovnih akademskih studija u letnjem semestru 2016/2017. godine - NOVI SAD

 

 

 

Zajednički predmeti - OBAVEZNI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
RAČUNOVODSTVO Predavanje Ponedeljak 08:00-10:30 A1 MAR/MEN/PIS/RIR/TRG
Predavanje Utorak 08:00-10:30 A1 AEA/EEB/FBO
Vežbe Utorak 12:20-14:00 A2 FBO/AEA
Vežbe Utorak 14:05-15:45 A2 MEN/PIS/RIR
Vežbe Četvrtak 09:45-11:20 S4 EEB
Vežbe Četvrtak 11:30-13:05 S4 MAR/TRG
         
 
EKONOMIKA PREDUZEĆA Predavanje Sreda 11:30-13:05 A2 AEA/MAR/PIS/RIR/TRG
Predavanje Sreda 13:15-14:50 A2 EEB/FBO/MEN
Vežbe Sreda 16:45-18:20 S4 EEB
Vežbe Sreda 18:30-20:05 S4 FBO
Vežbe Četvrtak 11:30-13:05 S3 MEN/PIS
Vežbe Četvrtak 13:15-14:50 S3 AEA/RIR,
MAR/TRG (samo oni koji slušaju predmet "Sociologija")
Vežbe Četvrtak 15:00-16:35 S3 MAR/TRG
Zajednički predmeti - IZBORNI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FILOZOFIJA Predavanje Ponedeljak 08:00-09:35 S4 AEA/EEB/FBO
Predavanje Petak 08:00-09:35 S3 MAR/MEN/PIS/RR/TRG
Vežbe Ponedeljak 09:45-11:20 S4 AEA/EEB/FBO
Vežbe Petak 09:45-11:20 S3 MAR/MEN/PIS/RR/TRG
           
SOCIOLOGIJA Predavanje Sreda 15:00-16:35 A2  
Vežbe Četvrtak 15:50-17:30 A2  
           
ENGLESKI JEZIK 1 Predavanja i vežbe Utorak 13:15-14:50 S4 EMEB, Trg
Predavanja i vežbe Utorak 15:50-17:30 S3 Men, Agro
Predavanja i vežbe Sreda 08:00-09:35 S4 Ma
Predavanja i vežbe Sreda 09:45-11:20 S4 RR, PIS
Predavanja i vežbe Četvrtak 08:00-09:35 S4 FBO
           
NEMAČKI JEZIK 1 Predavanja i Vežbe Ponedeljak 13:15-14:50 S3  
Predavanja i vežbe Ponedeljak 15:00-16:35 S3  


 

Početak stranice Na početak stranice  

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
OSNOVE AGRARNE EKONOMIKE Predavanje Sreda 08:00-09:35 S5  
Vežbe Ponedeljak 17:35-19:15 L2  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
ISTORIJA EVROPE Predavanje Petak 15:00-16:35 S1  
Vežbe Petak 16:45-18:20 S1  

 

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FINANSIJSKA TRŽIŠTA Predavanje Petak 11:30-13:05 A1  
Vežbe Sreda 08:00-09:35 S2 I godina smer RIR i
II godina
Vežbe Sreda 11:30-13:05 S4 I godina smer FBO

 

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Marketing

NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PRINCIPI MARKETINGA Predavanje Ponedeljak 11:30-13:05 A2  
Vežbe Petak 15:00-16:35 S4  

 

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Menadžment

NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PREDUZETNIŠTVO Predavanje Utorak 09:45-11:20 S1  
Vežbe Utorak 11:30-13:05 L2  

 

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PROGRAMIRANJE Predavanje Utorak 11:30-13:05 S1  
Vežbe Ponedeljak 10:35-13:05 L3  

 

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Računovodstvo i revizija

NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FINANSIJSKA TRŽIŠTA Predavanje Petak 11:30-13:05 A1  
Vežbe Sreda 08:00-09:35 S2 I godina smer RIR i
II godina
Vežbe Sreda 11:30-13:05 S4 I godina smer FBO

 

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Trgovina

NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PRINCIPI MARKETINGA Predavanje Ponedeljak 11:30-13:05 A2  
Vežbe Petak 15:00-16:35 S4  

 

 

Početak stranice Na početak stranice