Raspored NASTAVE za 2. godinu osnovnih akademskih studija u zimskom semestru - Novi Sad

ŠKOLSKA 2017/2018. godina
 

 

 

Zajednički predmeti - OBAVEZNI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FINANSIJE Predavanja Utorak 08:00-10:30 A1 1,3
Predavanja Sreda 10:35-13:05 A2 2,4
Vežbe Ponedeljak 08:00-09:35 S4
Vežbe Ponedeljak 09:45-11:20 S4 3
Vežbe Ponedeljak 13:15-14:50 S3 1
Vežbe Ponedeljak 16:45-18:20 S3 4
 
PRINCIPI MENADŽMENTA Predavanja Četvrtak 10:35-12:15 A2 3,4
Predavanja Četvrtak 12:20-14:00 A2 1,2
Vežbe Četvrtak 14:05-15:45 S4 3
Vežbe Četvrtak 15:50-17:30 S4 4
Vežbe Petak 13:15-14:50 S4 2
Vežbe Petak 15:00-16:35 S4 1
         
         
 
PRIVREDNI SISTEM I EKONOMSKA POLITIKA Predavanja Petak 08:00-10:30 A2 2,3
Predavanja Petak 10:35-13:05 A2 1,4
Vežbe Ponedeljak 11:30-13:05 S4 4
Vežbe Ponedeljak 13:15-14:50 S4 2
Vežbe Utorak 11:30-13:05 S2 1
Vežbe Utorak 13:15-14:50 S2 3
         
         
 
STATISTIKA Predavanja Ponedeljak 14:05-16:35 A1 3,4
Predavanja Četvrtak 08:00-10:30 A2 1,2
Vežbe Ponedeljak 08:00-10:30 L1 1A
Vežbe Ponedeljak 10:35-13:05 L1 1B
Vežbe Utorak 08:00-10:30 L3 4A
Vežbe Utorak 10:35-13:05 L3 3A
Vežbe Sreda 13:15-15:45 L1 2A
Vežbe Sreda 15:50-18:20 L1 2B
Vežbe Četvrtak 08:00-10:30 L3 3B
Vežbe Četvrtak 12:20-14:50 L3 4B
Zajednički predmeti - IZBORNI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
ENGLESKI JEZIK 2 Predavanja i vežbe Utorak 15:00-16:35 S2 2
Predavanja i vežbe Sreda 08:00-09:35 S4 4
Predavanja i vežbe Četvrtak 10:35-12:15 S4 1
Predavanja i vežbe Četvrtak 12:20-14:00 S4 3
 
NEMAČKI JEZIK 2 Predavanja i vežbe Utorak 15:00-16:35 S3  
Predavanja i vežbe Utorak 16:45-18:20 S3  


 

Početak stranice Na početak stranice  

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FARM MENADŽMENT Predavanja Sreda 09:45-11:20 S5  
Vežbe Ponedeljak 15:50-17:30 L1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Studijski program: Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Marketing

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Menadžment

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PROJEKTNI MENADŽMENT Predavanja Sreda 08:50-10:30 S1  
Vežbe Sreda 10:35-12:15 L1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PROJEKTNI MENADŽMENT Predavanja Sreda 08:50-10:30 S1  
Vežbe Sreda 10:35-12:15 L1  

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Računovodstvo i revizija

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Trgovina

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
KANALI MARKETINGA Predavanja Petak 08:00-09:35 S2  
Vežbe Četvrtak 14:05-15:45 S2  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PROJEKTNI MENADŽMENT Predavanja Sreda 08:50-10:30 S1  
Vežbe Sreda 10:35-12:15 L1  

  

 

Početak stranice Na početak stranice