efsu
 

Raspored NASTAVE za 2. godinu osnovnih akademskih studija u letnjem semestru 2016/2017. godine - NOVI SAD

 

 

 

Zajednički predmeti - OBAVEZNI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
BANKARSTVO Predavanje Sreda 09:45-11:20 A1 EEB/MEN/PIS/TRG
Predavanje Četvrtak 09:45-11:20 A1 AEA/FBO/MAR/RR
Vežbe Ponedeljak 08:00-09:35 A2 FBO
Vežbe Ponedeljak 09:45-11:20 A2 AEA/MEN/TRG
Vežbe Utorak 15:00-16:35 S4 RIR/PIS
Vežbe Utorak 16:45-18:20 S4 EEB/MAR
Zajednički predmeti - IZBORNI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
ENGLESKI JEZIK 2 Predavanja i vežbe Utorak 09:45-11:20 S4 FBO
Predavanja i vežbe Utorak 11:30-13:05 S4 RIR/MEN
Predavanja i vežbe Sreda 13:15-14:50 S3 MAR/PIS
Predavanja i vežbe Sreda 15:00-16:35 S3 AEA/EEB/TRG
 
NEMAČKI JEZIK 2 Predavanja i vežbe Utorak 14:05-15:45 S2  
Predavanja i vežbe Utorak 15:50-17:30 S2  
 
KOLEKTIVNI I INDIVIDUALNI SPORTOVI Predavanje Ponedeljak 14:05-15:45 A2  svake druge nedelje
Vežbe Termin na stranici SRCEF-a      
 
SPORTSKI MENADŽMENT Predavanje Ponedeljak 14:05-15:45 A2  svake druge nedelje
Vežbe Termin na stranici SRCEF-a      
 
AKTIVNOSTI U PRIRODI Predavanje Ponedeljak 14:05-15:45 A2  svake druge nedelje
Vežbe Termin na stranici SRCEF-a      
 


 

Početak stranice Na početak stranice  

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
EKONOMIKA I POLITIKA AGRARNOG RAZVOJA Predavanje Utorak 08:00-09:35 S3  
Vežbe Ponedeljak 15:50-17:30 L2  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FINANSIJSKE BERZE Predavanje Sreda 08:00-09:35 A2  
Vežbe Sreda 09:45-11:20 A2  
 
EVROPSKE INTEGRACIJE Predavanje Sreda 19:20-20:55 A2  
Vežbe Sreda 17:35-19:15 A2  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Studijski program: Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
EVROPSKE INTEGRACIJE Predavanje Sreda 19:20-20:55 A2  
Vežbe Sreda 17:35-19:15 A2  
 
EKONOMIJA RADA EU Predavanje Petak 08:00-09:35 A1  
Vežbe Petak 09:45-11:20 A1  
Vežbe Petak 13:15-14:50 A1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FINANSIJSKA TRŽIŠTA Predavanje Petak 11:30-13:05 A1  
Vežbe Sreda 08:00-09:35 S2  
 
FINANSIJSKE BERZE Predavanje Sreda 08:00-09:35 A2  
Vežbe Sreda 09:45-11:20 A2  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FINANSIJSKE BERZE Predavanje Sreda 08:00-09:35 A2  
Vežbe Sreda 09:45-11:20 A2  
 
OSIGURANJE Predavanje Sreda 11:30-13:05 S2  
Vežbe Sreda 13:15-14:50 S2  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
EVROPSKE INTEGRACIJE Predavanje Sreda 19:20-20:55 A2  
Vežbe Sreda 17:35-19:15 A2  
 
EKONOMIJA RADA EU Predavanje Petak 08:00-09:35 A1  
Vežbe Petak 09:45-11:20 A1  
Vežbe Petak 13:15-14:50 A1  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Marketing

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
MARKETING ISTRAŽIVANJE Predavanje Sreda 09:45-11:20 S1  
Vežbe Petak 13:15-14:50 S4  
 
MENADŽMENT PROIZVODA Predavanje Petak 11:30-13:05 S4  
Vežbe Ponedeljak 11:30-13:05 S1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
EKONOMIJA RADA EU Predavanje Petak 08:00-09:35 A1  
Vežbe Petak 09:45-11:20 A1  
Vežbe Petak 13:15-14:50 A1  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Menadžment

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Predavanje Utorak 09:45-11:20 S2  
Vežbe Utorak 08:00-09:35 S1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
FINANSIJSKE BERZE Predavanje Sreda 08:00-09:35 A2  
Vežbe Sreda 09:45-11:20 A2  
 
EKONOMIJA RADA EU Predavanje Petak 08:00-09:35 A1  
Vežbe Petak 09:45-11:20 A1  
Vežbe Petak 13:15-14:50 A1  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
BAZE PODATAKA Predavanje Sreda 11:30-13:05 S3  
Vežbe Četvrtak 08:00-09:35 L1  
Vežbe Četvrtak 09:45-11:20 L1  
 
RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA Predavanje Utorak 09:45-11:20 L1  
Vežbe Utorak 11:30-13:05 L1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Računovodstvo i revizija

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO Predavanje Petak 08:00-09:35 S5  
Vežbe Utorak 13:15-14:50 S1  
 
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
TEORIJA I POLITIKA BILANSA Predavanje Četvrtak 11:30-13:05 S5  
Vežbe Četvrtak 13:15-14:50 S5  
 
FINANSIJSKE BERZE Predavanje Sreda 08:00-09:35 A2  
Vežbe Sreda 09:45-11:20 A2  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Trgovina

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
MARKETING I MENADŽMENT TRGOVINSKIH KOMPANIJA Predavanje Ponedeljak 12:20-14:00 S5  
Vežbe Sreda 11:30-13:05 S1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PONAŠANJE POTROŠAČA Predavanje Utorak 09:45-11:20 S3  
Vežbe Petak 17:35-20:05 S3  

  

 

Početak stranice Na početak stranice