efsu
 

Raspored NASTAVE za 3. godinu osnovnih akademskih studija u letnjem semestru 2016/2017. godine - NOVI SAD
 

 

 

Zajednički predmeti - OBAVEZNI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PRINCIPI MARKETINGA Predavanje Sreda 11:30-13:05 A1 svi osim MAR i TRG
Vežbe Utorak 15:00-16:35 A1 FBO
Vežbe Utorak 16:45-18:20 A1 MEN/PIS/RIR
Vežbe Utorak 18:30-20:05 A1 AEA/EEB
 
TEORIJA ORGANIZACIJE Predavanje Četvrtak 11:30-14:00 A1 AEA/EEB/FBO/RR
Predavanje Četvrtak 14:05-16:35 A1 MAR/MEN/PIS/TRG
Vežbe Utorak 10:35-12:15 A2 AEA/EEB
Vežbe Sreda 08:00-09:35 A1 MAR/RIR
Vežbe Četvrtak 08:00-09:35 A1 FBO/MEN
Vežbe Četvrtak 09:45-11:20 S3 PIS/TRG


 

Početak stranice Na početak stranice  

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PROGRAMIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE Predavanje Utorak 08:00-09:35 S2  
Vežbe Ponedeljak 09:45-11:20 S1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
EKONOMIKA I POLITIKA RURALNOG RAZVOJA Predavanja Sreda 09:45-11:20 S2  
Vežbe Ponedeljak 14:05-15:45 L2  
 
MENADŽMENT PROIZVODNJE ORGANSKE HRANE Predavanja Ponedeljak 08:00-09:35 S1  
Vežbe Ponedeljak 16:45-18:20 L3  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Studijski program: Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
SOCIJALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE Predavanja Petak 11:30-13:05 S1  
Vežbe Petak 13:15-14:50 S1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
AGRARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE Predavanja Ponedeljak 08:00-09:35 S2  
Vežbe Ponedeljak 15:00-16:35 S4  
 
ETIKA POSLOVANJA Predavanja Sreda 08:00-09:35 S3  
Vežbe Sreda 09:45-11:20 S3  
 
INDUSTRIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE Predavanja Konsultativno      
Vežbe        

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA I JAVNOG SEKTORA Predavanje Četvrtak 14:05-15:45 A2  
Vežbe Utorak 10:35-12:15 A1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
MARKETING U BANKARSTVU Predavanje Ponedeljak 13:15-14:50 S4  
Vežbe Ponedeljak 11:30-13:05 S4  
 
ETIKA POSLOVANJA Predavanje Sreda 08:00-09:35 S3  
Vežbe Sreda 09:45-11:20 S3  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Marketing

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
PONAŠANJE POTROŠAČA Predavanje Utorak 09:45-11:20 S3  
Vežbe Petak 17:35-20:05 S3  
 
MARKETING USLUGA Predavanje Petak 14:05-15:45 S3  
Vežbe Petak 15:50-17:30 S3  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
 
POSLOVNA LOGISTIKA Predavanje Ponedeljak 12:20-14:50 S2  
Vežbe Petak 11:30-14:00 S3  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Menadžment

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
MENADŽMENT INDUSTRIJSKIH SISTEMA Predavanje Petak 09:45-11:20 S2  
Vežbe Utorak 09:45-11:20 L2  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Predavanje Utorak 14:05-15:45 S5  
Vežbe Petak 08:00-09:35 S1  
 
MENADŽMENT ŽIVOTNOM SREDINOM Predavanje Četvrtak 10:35-12:15 S2  
Vežbe Petak 14:05-15:45 S2  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
-          
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI Predavanje Utorak 09:45-11:20 S5  
Vežbe Ponedeljak 08:00-10:30 L3  
 
STRUKTURNA ANALIZA I DIZAJN Predavanje Sreda 13:15-14:50 L1  
Vežbe Ponedeljak 10:35-13:05 L1  
 
PROJEKTOVANJE BAZA PODATAKA Konsultativna nastava -      
Konsultativna nastava -      

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Računovodstvo i revizija

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
REVIZIJA Predavanje Ponedeljak 13:15-14:50 L3  
Vežbe Ponedeljak 15:00-16:35 L3  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA I JAVNOG SEKTORA Predavanje Četvrtak 14:05-15:45 A2  
Vežbe Utorak 10:30-12:15 A1  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Trgovina

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
ELEKTRONSKA TRGOVINA Predavanje Petak 11:30-14:00 S2  
Vežbe Ponedeljak 08:00-09:35 L2  
 
MEĐUNARODNO POSLOVANJE Predavanje Ponedeljak 10:35-12:15 S5  
Vežbe Petak 09:45-11:20 S1  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
MARKETING USLUGA Predavanje Petak 14:05-15:45 S3  
Vežbe Petak 15:50-17:30 S3  
 
KOMERCIJALNO POZNAVANJE PROIZVODA Predavanja Utorak 08:00-09:35 S5  
Vežbe Sreda 08:00-09:35 S1  

  

 

Početak stranice Na početak stranice