Raspored NASTAVE za 3. godinu osnovnih akademskih studija u zimskom semestru - SUBOTICA

ŠKOLSKA 2017/2018. godina
 

 

 

Zajednički predmeti - OBAVEZNI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
MEĐUNARODNA EKONOMIJA Predavanja Petak 09:00-11:45 A2 G1, G2, G3
Vežbe Petak 12:00-13:45 A2 G1
Vežbe Petak 14:00-15:45 A2 G2
Vežbe Petak 16:00-17:45 A2 G3
 
TEORIJA ORGANIZACIJE Predavanja Ponedeljak 08:00-10:45 A3 G1, G2, G3
Vežbe Ponedeljak 15:00-16:45 A4 G1
Vežbe Ponedeljak 11:00-12:45 A4 G2
Vežbe Ponedeljak 13:00-14:45 A4 G3
 
POSLOVNE FINANSIJE Predavanja Utorak 09:00-11:45 A2 G1, G2, G3
Vežbe Ponedeljak 11:00-12:45 A3 G1
Vežbe Ponedeljak 13:00-14:45 A3 G2
Vežbe Ponedeljak 15:00-16:45 A3 G3
 
POSLOVNO PRAVO Predavanja Četvrtak 13:00-15:45 A3 G1, G2, G3
Vežbe Utorak 12:00-13:45 A2 G1
Vežbe Utorak 14:00-15:45 A2 G2
Vežbe Utorak 16:00-17:45 A4 G3


 

Početak stranice Na početak stranice  

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
 
           
 

  

 

Početak stranice Na početak stranice

 

Studijski program: Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Marketing

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
KANALI MARKETINGA Predavanja Sreda 08:00-09:45 A1  
Vežbe Sreda 17:00-18:45 S1  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Menadžment

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
 
           
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
INTELIGENTNI SISTEMI Predavanja Sreda 08:00-09:45 S1  
Vežbe Četvrtak 11:00-12:45 L4  
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Računovodstvo i revizija

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
INVESTICIONO I HIPOTEKARNO BANKARSTVO Predavanja četvrtak 09:00-10:45 A3  
Vežbe četvrtak 11:00-12:45 A3  

  

 

Početak stranice Na početak stranice

Studijski program: Trgovina

OBAVEZNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
           
         
IZBORNI PREDMETI
NAZIV PREDMETA OBLIK NASTAVE DAN VREME PROSTORIJA GRUPA
INVESTICIONO I HIPOTEKARNO BANKARSTVO Predavanja četvrtak 09:00-10:45 A3  
Vežbe četvrtak 11:00-12:45 A3  

  

 

Početak stranice Na početak stranice