Raspored ispita za 1. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu u Subotici, Odeljenje u Bujanovcu

 

Školska 2016/2017. godina
Termini prijavljivanja ispita
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Januarsko-februarski ispitni rok
30.01. - 19.02.

Aprilski ispitni rok
8.04. - 22.04.

Junski ispitni rok
07.06. - 28.06.

Julski ispitni rok
03.07. - 21.07.

Septembarski ispitni rok
28.08. - 12.09.

Oktobarski ispitni rok
15.09. - 30.09.

Finansijska tržišta
    Mirović dr Vera

13.02.2017. 10:00

19.04.2017. 10:00

23.06.2017. 10:00

12.07.2017. 17:00

30.08.2017. 09:00

23.09.2017. 09:00

Ekonomika preduzeća    
    Tomić dr Slavica
    Ismaili dr Raman

13.02.2017. 09:00
Tomić dr Slavica

11.02.2017. 10:00
Ismaili dr Raman

19.04.2017. 09:00
Tomić dr Slavica

19.04.2017. 09:00
Ismaili dr Raman

24.06.2017. 09:00
Tomić dr Slavica

24.06.2017. 09:00
Ismaili dr Raman

17.07.2017. 09:00
Tomić dr Slavica

17.07.2017. 09:00
Ismaili dr Raman

05.09.2017. 09:00
Tomić dr Slavica

05.09.2017. 09:00
Ismaili dr Raman

22.09.2017. 09:00
Tomić dr Slavica

22.09.2017. 09:00
Ismaili dr Raman

Informacione tehnologije
    Đurković dr Jovica
    Trninić dr Jelica

09.02.2017. 17:00
Đurković dr Jovica

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

16.06.2017. 09:00
Trninić dr Jelica

21.07.2017. 17:00
Đurković dr Jovica

31.08.2017. 18:00
Đurković dr Jovica

28.09.2017. 17:00
Đurković dr Jovica

Makroekonomija 
    Drakulić dr Danica
    Raimi dr Naser

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09.00
Josifidis dr Kosta

01.02.2017. 09:00
Raimi dr Naser

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

26.06.2017. 17:00

Drakulić dr Danica

19.06.2017. 09:00
Raimi dr Naser

19.07.2017. 09:00

Drakulić dr Danica

04.07.2017. 09:00
Raimi dr Naser

08.09.2017. 09:00

Drakulić dr Danica

08.09.2017. 09:00
Raimi dr Naser

20.09.2017. 09:00

Drakulić dr Danica

20.09.2017. 09:00
Raimi dr Naser

Matematika za ekonomiste 
    Gvozdenović dr Nebojša
    Ibrahimi dr Alit
    
   

08.02.2017. 09:00

Sedlak dr Otilija

 

08.02.2017. 09:00

Ibrahimi dr Alit

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

21.06.2017. 09:00

Gvozdenović dr Nebojša

 

21.06.2017. 09:00

Ibrahimi dr Alit

15.07.2017. 09:00

Gvozdenović dr Nebojša

 

15.07.2017. 09:00

Ibrahimi dr Alit

11.09.2017. 09:00

Gvozdenović dr Nebojša

 

11.09.2017. 09:00

Ibrahimi dr Alit

26.09.2017. 09:00

Gvozdenović dr Nebojša

 

26.09.2017. 09:00

Ibrahimi dr Alit

Mikroekonomija
    Trivic dr Nada

03.02.2017. 09:00

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

15.06.2017. 17:00

13.07.2017. 17:00

29.08.2017. 17:00

25.09.2017. 17:00

Računovodstvo 
    Jakšić dr Dejan
    Iseni dr Etem

06.02.2017. 09:00
Jakšić dr Dejan

06.02.2017. 09:00
Iseni dr Etem

12.04.2017. 09:00
Jakšić dr Dejan

 

12.04.2017. 09:00
Iseni dr Etem

13.06.2017. 18:00
Jaksić dr Dejan

13.06.2017. 09:00
Iseni dr Etem

10.07.2017. 18:00
Jaksić dr Dejan

10.07.2017. 09:00
Iseni dr Etem

06.09.2017. 18:00
Jaksić dr Dejan

07.09.2017. 09:00
Iseni dr Etem

30.09.2017. 09:00
Jaksić dr Dejan

30.09.2017. 09:00
Iseni dr Etem

Filozofija 
 
   Čučković dr Aleksandar 

31.01.2017. 09:00

20.04.2017. 09:00

14.06.2017. 09:00

11.07.2017. 09:00

07.09.2017. 18:00

29.09.2017. 18:00

Engleski jezik I
    Vidaković dr Mirna
    Ajdini dr Florim

04.02.2017. 09:00
Trninić Janjić Zora

04.02.2017. 09:00
Ajdini dr Florim

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

27.06.2017. 09:00
Vidaković dr Mirna

27.06.2017. 09:00
Ajdini dr Florim

18.07.2017. 09:00
Vidaković dr Mirna

18.07.2017. 09:00
Ajdini dr Florim

12.09.2017. 09:00
Vidaković dr Mirna

12.09.2017. 09:00
Ajdini dr Florim

19.09.2017. 09:00
Vidaković dr Mirna

19.09.2017. 09:00
Ajdini dr Florim

Osnove agrarne ekonomike
 
  Popović dr Rade

14.02.2017. 09:00

11.04.2017. 09:00

12.06.2017. 09:00

08.07.2017. 10:00

04.09.2017. 09:00

21.09.2017. 09:00

Principi marketinga
 
  Grubor dr Aleksandar

30.01.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

08.06.2017. 09:00

07.07.2017. 09:00

29.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Nemački jezik I
    
Breu dr Aleksandra

03.02.2017. 09:00

18.04.2017. 09:00

20.06.2017. 09:00

20.07.2017. 09:00

06.09.2017. 09:00

27.09.2017. 09:00