Raspored ispita za 2. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu u Subotici, Odeljenje u Bujanovcu

Školska 2016/2017. godina
Termini prijavljivanja ispita
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Januarsko-februarski ispitni rok
30.01. - 19.02.

Aprilski ispitni rok
8.04. - 22.04.

Junski ispitni rok
07.06. - 28.06.

Julski ispitni rok
03.07. - 21.07.

Septembarski ispitni rok
28.08. - 12.09.

Oktobarski ispitni rok
15.09. - 30.09.

Finansije
    Milenković dr Ivan
   
Selimi dr Alifeta

06.02.2017. 09:00
Milenković dr Ivan

06.02.2017. 09:00
Selimi dr Alifeta

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

14.06.2017. 09:00
Milenković dr Ivan

14.06.2017. 09:00
Selimi dr Alifeta

11.07.2017. 09:00
Milenković dr Ivan

11.07.2017. 09:00
Selimi dr Alifeta

07.09.2017. 09:00
Milenković dr Ivan

07.09.2017. 09:00
Selimi dr Alifeta

30.09.2017. 09:00
Milenković dr Ivan

30.09.2017. 09:00
Selimi dr Alifeta

Principi menadžmenta
    Leković dr Božidar
    Aliu dr Hamit

09.02.2017. 09:00
Leković dr Božidar

09.02.2017. 09:00
Aliu dr Hamit

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

07.06.2017. 09:00
Leković dr Božidar

07.06.2017. 09:00
Aliu dr Hamit

06.07.2017. 09:00
Leković dr Božidar

06.07.2017. 09:00
Aliu dr Hamit

04.09.2017. 09:00
Leković dr Božidar

04.09.2017. 09:00
Aliu dr Hamit

21.09.2017. 09:00
Leković dr Božidar

21.09.2017. 09:00
Aliu dr Hamit

Privredni sistem i ekonomska politika
    Radić dr Jova
    Supić dr Novica

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09:00

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

09.06.2017. 09:00

08.07.2017. 09:00

31.08.2017. 09:00

18.09.2017. 09:00

Statistika
    Brcanov dr Dejan

06.02.2017. 09:00

12.04.2017. 09:00

13.06.2017. 18:00

10.07.2017. 18:00

06.09.2017. 18:00

29.09.2017. 18:00

Marketing istraživanje
    Kovač Žnideršić dr Ružica

13.02.2017. 09:00

19.04.2017. 09:00

24.06.2017. 09:00

17.07.2017. 09:00

05.09.2017. 09:00

22.09.2017. 09:00

Ekonomija rada EU
    Radić dr Jova
    Supić dr Novica

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09:00

08.04.2017. 09:00

09.06.2017. 09:00

08.07.2017. 09:00

31.08.2017. 09:00

18.09.2017. 09:00

Bankarstvo
    Mirovic dr Vera

13.02.2017. 10:00

19.04.2017. 10:00

23.06.2017. 10:00

12.07.2017. 17:00

30.08.2017. 09:00

15.09.2017. 09:00

Menadžment proizvoda
    Grubor dr Aleksandar

30.01.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

08.06.2017. 09:00

07.07.2017. 09:00

29.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan

09.02.2017. 09:00

13.04.2017. 09:00

07.06.2017. 09:00

06.07.2017. 09:00

08.09.2017. 09:00

20.09.2017. 09:00

Osiguranje
    Pjanic dr Miloš

30.01.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

19.06.2017. 17:00

12.07.2017. 17:00

30.08.2017. 09:00

23.09.2017. 09:00

Sport i fizičko vaspitanje - aktivnosti u prirodi
    Andrašić dr Slobodan
    Vulnet dr Ameti

30.01.2017. 11:00
Andrašić dr Slobodan

03.02.2017. 09:00
Vulnet dr Ameti

21.04.2017. 11:00
Andrašić dr Slobodan

21.04.2017. 11:00
Vulnet dr Ameti

26.06.2017. 09:00
Andrašić dr Slobodan

26.06.2017. 09:00
Vulnet dr Ameti

15.07.2017. 09:00
Andrašić dr Slobodan

15.07.2017. 09:00
Vulnet dr Ameti

11.09.2017. 09:00
Andrašić dr Slobodan

11.09.2017. 09:00
Vulnet dr Ameti

26.09.2017. 09:00
Andrašić dr Slobodan

26.09.2017. 09:00
Vulnet dr Ameti

             

Engleski jezik II
    Tninić Janjić Zora
    Kamberi dr Lulzime

04.02.2017. 09:00
Mirna Vidaković

04.02.2017. 09.00
Ajdini dr Florim

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

27.06.2017. 09:00
Trninić Janjić Zora

27.06.2017. 09.00
Kamberi dr Lulzime

18.07.2017. 09:00
Trninić Janjić Zora

18.07.2017. 09.00
Kamberi dr Lulzime

12.09.2017. 09:00
Trninić Janjić Zora

12.09.2017. 09.00
Kamberi dr Lulzime

19.09.2017. 09:00
Trninić Janjić Zora

19.09.2017. 09.00
Kamberi dr Lulzime

Evropske integracije
    Josifidis dr Kosta

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09:00

08.04.2017. 09:00

09.06.2017. 09:00

08.07.2017. 09:00

31.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Farm menadžment
    Popović dr Rade

14.02.2017. 09:00

11.04.2017. 09:00

12.06.2017. 09:00

08.07.2017. 10:00

04.09.2017. 10:00

21.09.2017. 10:00

Ekonomika i politika agrarnog razvoja
    Zekić dr Stanislav

06.02.2017. 09:00

12.04.2017. 09:00

14.06.2017. 09:00

11.07.2017. 09:00

07.09.2017. 09:00

30.09.2017. 09:00

Finansijske berze
     Pjanić dr Miloš

-

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

20.06.2017. 09:00

13.07.2017. 09:00

30.08.2017. 09:00

23.09.2017. 09:00