Raspored ispita za 3. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu u Subotici, Odeljenje u Bujanovcu

Školska 2016/2017. godina
Termini prijavljivanja ispita
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Januarsko-februarski ispitni rok
30.01. - 19.02.

Aprilski ispitni rok
8.04. - 22.04.

Junski ispitni rok
07.06. - 28.06.

Julski ispitni rok
03.07. - 21.07.

Septembarski ispitni rok
28.08. - 12.09.

Oktobarski ispitni rok
15.09. - 30.09.

Marketing usluga

    Grubor dr Aleksandar

30.01.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

08.06.2017. 09:00

07.07.2017. 09:00

29.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Teorija organizacije
    Bobera dr Dušan

       09.02.2017. 09:00

13.04.2017. 09:00

07.06.2017. 09:00

06.07.2017. 09:00

08.09.2017. 09:00

20.09.2017. 09:00

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09:00

08.04.2017. 09:00

09.06.2017. 09:00

08.07.2017. 09:00

31.08.2017. 09:00

18.09.2017. 09:00

Ponašanje potrošača
    Kovač Žnideršić dr Ružica

13.02.2017. 09:00

19.04.2017. 09:00

24.06.2017. 09:00

17.07.2017. 09:00

05.09.2017. 09:00

22.09.2017. 09:00

Poslovna logistika
    Đuranović dr Dragan

07.02.2017. 17:00

10.04.2017. 09:00

27.06.2017. 09:00

12.07.2017. 09:00

12.09.2017. 09:00

19.09.2017. 09:00

Psihologija prodaje
    Kovač Žnideršić dr Ružica

13.02.2017. 09:00

19.04.2017. 09:00

24.06.2017. 09:00

17.07.2017. 09:00

05.09.2017. 09:00

22.09.2017. 09:00

Međunarodna ekonomija
 
Prekajac dr Zora
   Ismaili dr Raman

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09:00
Prekajac dr Zora

01.02.2017. 09:00
Ismaili dr Raman

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

09.06.2017. 11:00

08.07.2017. 09:00
Prekajac dr Zora

04.07.2017. 17:00
Ismaili dr Raman

31.08.2017. 09:00
Prekajac dr Zora

31.08.2017. 17:00
Ismaili dr Raman

18.09.2017. 09:00
Prekajac dr Zora

18.09.2017. 17:00
Ismaili dr Raman

Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar

30.01.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

08.06.2017. 09:00

07.07.2017. 09:00

29.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Menadžment proizvoda
    Grubor dr Aleksandar

30.01.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

08.06.2017. 09:00

07.07.2017. 09:00

29.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Poslovne finansije
    Mirović dr Vera

13.02.2017. 09:00

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

23.06.2017. 10:00

13.07.2017. 09:00

30.08.2017. 09:00

23.09.2017. 09:00

Računovodstvo finansijskih organizacija
    Petkovič dr Đerđi

08.02.2017. 09:00

12.04.2017. 09:00

20.06.2017. 09:00

11.07.2017. 09:00

12.09.2017. 09:00

29.09.2017. 09:00

Ekonomija rada EU
    Radić dr Jova
    Supić dr Novica

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09:00

08.04.2017. 09:00

09.06.2017. 09:00

08.07.2017. 09:00

31.08.2017. 09:00

18.09.2017. 09:00

Marketing u bankarstvu
    Zelenović dr Vera

31.01.2017. 09:00

20.04.2017. 09:00

19.06.2017. 09:00

03.07.2017. 09:00

04.09.2017. 09:00

21.09.2017. 09:00

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana

31.01.2017. 09:00

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

21.06.2017. 09:00

15.07.2017. 09:00

11.09.2017. 09:00

26.09.2017. 09:00

Kanali marketinga
    Končar dr Jelena

31.01.2017. 09:00

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

19.06.2017. 09:00

10.07.2017. 09:00

04.09.2017. 09:00

30.09.2017. 09:00

Elektronsko upravljanje odnosima sa kupcima
    Trninić dr Jelica

09.02.2017. 17:00

13.04.2017. 09:00

16.06.2017. 09:00

21.07.2017. 17:00

31.08.2017. 19:00

28.09.2017. 18:00

Programiranje razvoja poljoprivrede
    Koviljko dr Lovre

10.02.2017. 09:00

18.04.2017. 09:00

15.06.2017. 09:00

20.07.2017. 09:00

06.09.2017. 09:00

27.09.2017. 09:00

Računovodstvo poljoprvirednih organizacija
    Petkovič dr Đerđi

08.02.2017. 09:00

12.04.2017. 09:00

20.06.2017. 09:00

11.07.2017. 09:00

12.09.2017. 09:00

29.09.2017. 09:00

Etika poslovanja
    Balj dr Branko

10.02.2017. 09:00

18.04.2017. 09:00

15.06.2017. 09:00

20.07.2017. 09:00

06.09.2017. 09:00

27.09.2017. 09:00

Menadžment proizvodnje organske hrane
   
Birovljev dr Jelena

14.02.2017. 09:00

11.04.2017. 09:00

19.06.2017. 09:00

06.07.2017. 09:00

04.09.2017. 09:00

21.09.2017. 09:00