Raspored ispita za 4. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu u Subotici, Odeljenje u Bujanovcu

Školska 2016/2017. godina
Termini prijavljivanja ispita
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Januarsko-februarski ispitni rok
30.01. - 19.02.

Aprilski ispitni rok
8.04. - 22.04.

Junski ispitni rok
07.06. - 28.06.

Julski ispitni rok
03.07. - 21.07.

Septembarski ispitni rok
28.08. - 12.09.

Oktobarski ispitni rok
15.09. - 30.09.

Kvantitativni metodi u ekonomiji i menadžmentu
   Sedlak dr Otilija

07.02.2017. 17:00

10.04.2017. 16:00

27.06.2017. 09:00

18.07.2017. 17:00

07.09.2017. 17:00

19.09.2017. 17:00

Strategijski menadžment
   Boljević dr Agneš

13.02.2017. 09:00

19.04.2017. 09:00

24.06.2017. 09:00

17.07.2017. 09:00

05.09.2017. 09:00

22.09.2017. 09:00

Ekonomska analiza agrarnih programa
   Zekić dr Stanislav

06.02.2017. 09:00

12.04.2017. 09:00

14.06.2017. 09:00

11.07.2017. 09:00

07.09.2017. 09:00

30.09.2017. 09:00

Menadžment u agrobiznisu
   Birovljev dr Jelena

14.02.2017. 09:00

11.04.2017. 09:00

19.06.2017. 09:00

06.07.2017. 09:00

04.09.2017. 09:00

21.09.2017. 09:00

Analiza finansijskih izveštaja
   Andrić dr Mirko

08.02.2017. 09:00

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

26.06.2017. 17:00

19.07.2017. 09:00

08.09.2017. 09:00

20.09.2017. 09:00

Ekonomija javnog sektora
   Bjelić dr Branko

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09:00

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

09.06.2017. 09:00

08.07.2017. 09:00

31.08.2017. 09:00

18.09.2017. 09:00

Elektronsko poslovanje
   Đurković dr Jovica; Trninić dr Jelica

09.02.2017. 17:00

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

16.06.2017. 09:00

Trninić dr Jelica

21.07.2017. 17:00

Đurković dr Jovica

31.08.2017. 19:00

Đurković dr Jovica

28.09.2017. 18:00

Đurković dr Jovica

Međunarodno bankarstvo
   Milenković dr Ivan

06.02.2017. 09:00

12.04.2017. 09:00

14.06.2017. 09:00

11.07.2017. 09:00

07.09.2017. 09:00

30.09.2017. 09:00

Menadžment prodaje
   Grubor dr Aleksandar

30.01.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

08.06.2017. 09:00

07.07.2017. 09:00

29.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Marketing u agrobiznisu
   Sudarević dr Tomislav

14.02.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

20.06.2017. 09:00

21.07.2017. 17:00

12.09.2017. 09:00

19.09.2017. 09:00

Poslovna analiza
   Andrić dr Mirko

08.02.2017. 09:00

10.04.2017. 16:00

26.06.2017. 17:00

19.07.2017. 09:00

08.09.2017. 09:00

20.09.2017. 09:00

Marketing menadžement
   Grubor dr Aleksandar

30.01.2017. 09:00

21.04.2017. 09:00

08.06.2017. 09:00

07.07.2017. 09:00

29.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Poslovni marketing
   Sudarević dr Tomislav

14.02.2017. 10:00

21.04.2017. 10:00

21.06.2017. 09:00

21.07.2017. 17:00

12.09.2017. 09:00

19.09.2017. 09:00

Korporativno bankarstvo
   Zelenović dr Vera

31.01.2017. 09:00

20.04.2017. 09:00

19.06.2017. 09:00

03.07.2017. 09:00

04.09.2017. 09:00

21.09.2017. 09:00

Evropske integracije
  
Josifidis dr Kosta

01.02.2017. 09:00

02.02.2017. 09:00

08.04.2017. 09:00

09.06.2017. 09:00

08.07.2017. 09:00

31.08.2017. 09:00

25.09.2017. 09:00

Etika poslovanja
  
Balj dr Branko

-

Prijava ispita je moguća tek nakon odslušane nastave u letnjem semestru

15.06.2017. 09:00

20.07.2017. 09:00

06.09.2017. 09:00

27.09.2017. 09:00