Raspored ispita za 1. godinu osnovnih akademskih studija na Odeljenju u Novom Sadu
Plan 2010.


Termini prijavljivanja ispita

 Zajednički predmeti

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Ekonomika preduzeća    
    Komazec dr Ljubica 
    Tomić dr Slavic
09.02.
09:00 A2
- 15.06. i 16.06.
09:00 S3,S4
13.07.
09:00 S3,S4
08.09.
09:00
 S3,S4
28.09.
09:00 S3,S4
Informacione tehnologije
    Trninić dr Jelica
30.01.
08:00 A1
11.04.
08:00 A1,L1,L2,L3
09.06.
09:00 S4,L2
04.07.
09:00 S2,L2
29.08.
09:00
 S2,L2
29.09.
09:00 S4
Makroekonomija 
    Josifidis dr Kosta
30.01.
18:00 A2 ceo ispit
10.04.
09:00 A2
22.06.
18:30 A2
 
10.07.
18:30 A2
28.08.
18:30
 A2
25.09.
18:30
 A2
Matematika za ekonomiste    
    Sedlak dr Otilija 
    Gvozdenović dr Nebojša
    Stojić dr Dragan
02.02.
08:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
08:00 A1,A2,S3,S4
08.06.
08:00 A1, A2
06.07.
08:00 A2,S3,S4
31.08.
08:00
 A2,S3
21.09.
08:00
 A2
Mikroekonomija 
    Trivić dr Nada
13.02.
08:00 A1
20.04.
08:30 A2
19.06.
11:00 A2
07.07.
09:00 A2
05.09.
09:00
 A1
19.09.
09:00
 A1
Računovodstvo 
     Jakšić dr Dejan
    Mijić dr Kristina
Dmitrović dr Ljiljana
14
.02.
08:00 S2

Jakšić dr Dejan
14
.02.
08
:00
S4

- 12.06.
08:00 A1,A2
03.07.
08:00 A1,A2
28.08.
08:00
 A1,A2
18.09.
10:00 A1,A2

Filozofija 
    Balj dr Branko
    Čučković dr Aleksandar

Balj dr Branko
01
.02.
08:00 S4

Čučković dr Aleksandar
01.02.
09:00 S3

- Balj dr Branko
20
.06.
08:00 A1

Čučković dr Aleksandar
20.06.
09:00 S2

Balj dr Branko
12
.07.
08:00 S4

Čučković dr Aleksandar
12.07.
09:00 S2

Balj dr Branko
30
.08.
08:00
S4

Čučković dr Aleksandar
30.08.
09:00
 S1

Balj dr Branko
20
.09.
08:00
 S4

Čučković dr Aleksandar
20.09.
09:00
S1

Sociologija 
    Komšić dr Jovan
01.02.
09:00 S5
- 20.06.
09:00 S4
12.07.
09:00 S3
30.08.
09:00
S2
20.09.
09:00
S2
Engleski jezik I
     Vidaković dr Mirna
30.01.
11:00 S3
- 21.06.
09:00 S3
10.07.
09:00 S4
07.09.
15:00 S3
25.09.
09:00 S4
Nemački jezik I
    Breu mr Aleksandra
30.01.
11:00 A2
 
- 21.06.
14:00 A2
10.07.
09:00 A2
07.09.
12:00
 A2
25.09.
18:00
 S5


Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.

Osnove agrarne ekonomike
   Popović dr Rade

08.02.
09:00 S2
- 14.06.
09:00 S1
11.07.
09:00 S4
06.09.
09:00
 S1
26.09.
09:00
 S1Studijski program:
Evropska ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Istorija Evrope
    Komšić dr Jovan
07.02.
14:00 S5
- 14.06.
09:00 S2
11.07.
09:00 S1
01.09.
09:00
 S1
22.09.
09:00
 S5Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Bankarstvo 
  Vunjak dr Nenad
10.02.
09:00 A2
- 15.06.
09:00 A1
07.07.
09:00 A1
09.09.
09:00
 A2
15.09.
09:00
 A1


Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Principi marketinga 
    Sudarević dr Tomislav
07.02.
09:00 A1
- 14.06.
08:00 A2
17.07.
09:00 A1
01.09.
09:00
 A1
22.09.
09:00
 S3


Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Preduzetništvo 
    Bobera dr Dušan
07.02.
08:00 A2
- 14.06.
09:00 S3
11.07.
09:00 S3
12.09.
09:00
 A2
26.09.
09:00
 S3


Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Programiranje 
     Sakal dr Marton
08.02.
09:00 L1
- 14.06.
09:00 L1
11.07.
09:00 L1
01.09.
09:00
L1,L3
22.09.
09:00 L1,L3


Studijski program:
Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Bankarstvo 
 Vunjak dr Nenad
10.02.
09:00 A2
- 15.06.
09:00 A1
07.07.
09:00 A1
09.09.
09:00
 A2
15.09.
09:00
 A1


Studijski program:
Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Principi marketinga 
     Sudarević dr Tomislav
07.02.
09:00 A1
- 14.06.
08:00 A2
17.07.
09:00 A1
01.09.
09:00
A1
22.09.
09:00
S3