Raspored ispita za 2. godinu osnovnih akademskih studija na Odeljenju u Novom Sadu
Plan 2010.


Termini prijavljivanja ispita
 

 Zajednički predmeti

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Finansije
    Milenković dr Ivan   
13.02.
08:00 A2
11.04.
08:00 A2
20.06.
08:00 A2
17.07.
09:00 S4
11.09.
09:00 A1
20.09.
09:00 A2
Principi menadžmenta
   Leković dr Božidar
   Marić dr Slobodan
31.01.
09:00 A1,A2
21.04.
13:15 A1,A2
13.06.
09:00 A1,A2
04.07.
09:00 A1
29.08.
09:00 A1,A2
19.09.
09:00 A1,A2
Privredni sistem i ekonomska politika
    Radić dr Jova
    Supić dr Novica
17.02.
08:00 A2
18.02.
10:30 A1,A2
17.06.
09:00 A1,A2
15.07.
09:00 A1,A2
04.09.
12:00 A1,A2
23.09.
08:00 A1,A2
Statistika
   Savić dr Mirko
   Brcanov dr Dejan
03.02.
08:00 A1,A2
10.04.
08:00 L1,L3
22.06.
09:00 L1,L3
12.07.
09:00 L1,L3
30.08.
09:00 L1,L3
28.09.
09:00 L,L3
Sport i fizičko vaspitanje
    Andrašić mr Slobodan
06.02.
09:00 S5
- 07.06.
11:00 S1
05.07.
11:00 S5
06.09.
11:00 S5
22.09.
11:00 Zbornica
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
06.02.
09:00 S1
- 16.06.
09:00 A2
10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Bankarstvo
    Vunjak dr Nenad
10.02.
09:00 A2
- 15.06.
09:00 A1
07.07.
09:00 A1
09.09.
09:00 A2
15.09.
09:00 A1
Ekonometrija
    Dobrodolac Šeregelj dr Tinde
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
- 08.06.
11:00 A1
06.07.
11:00 A2
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Međunarodno poslovanje
    Đuranović dr Dragan
09.02.
09:00 S2
- 21.06.
09:00 S2
19.07.
09:00 S3
30.08.
13:00 S1
15.09.
09:00 S2
Menadžment ljudskih resursa
    Slavić dr Agneš
08.02.
09:00 S4
- 12.06.
09:00 S5
20.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 S2
28.09.
09:00 A1
Operaciona istraživanja
    Sedlak dr Otilija
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
- 08.06.
11:00 A1
06.07.
11:00 A2
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Organizaciono ponašanje
  
Slavić dr Agneš
08.02.
09:00 S4
- 12.06.
09:00 S5
20.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 S2
28.09.
09:00 A1
Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan
07.02.
08:00 A2
18.04.
08:00 S1
14.06.
09:00 S3
 
11.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A2
26.09.
09:00 S3
Poslovna statistika
    Savić dr Mirko
03.02.
12:00 A1,A2
- 22.06.
09:00 L1,L3
12.07.
09:00 L1,L3
30.08.
09:00 L1,L3
28.09.
09:00 L,L3
Engleski jezik II
      Zora Trninić Janjić
30.01.
11:00 S4
- 21.06.
09:00 S4
10.07.
09:00 S3
07.09.
09:00 A2
25.09.
09:00 S3
Nemački jezik II
    Breu mr Aleksandra
30.01.
11:00 S4
- 21.06.
14:00 A2
10.07.
09:00 A2
07.09.
12:00 A2
25.09.
18:00
 S5

 

 

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Ekonomika i politika agrarnog razvoja
     Zekić dr Stanislav
13.02.
09:00 S4
- 22.06.
18:00 S4
13.07.
09:00 S1
04.09.
09:00 S2
27.09.
09:00 S2
Programiranje razvoja poljoprivrede
     Lovre dr Koviljko
14.02.
09:00 S1
- 23.06.
08:00 S2
18.07.
08:00 S2
01.09.
08:00 S2
15.09.
09:00 S1Studijski program:
Evropska ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Evropske integracije
  
Josifidis dr Kosta
30.01.
18:00 A2
- 22.06.
18:30 A2
 
10.07.
18:30 A2
28.08.
18:30 A2
25.09.
18:30 A2
Ekonomija rada Evropske unije
    Radić dr Jova
    Supić dr Novica
17.02.
08:00 A2
 
- 19.06.
08:00 A2
18.07.
08:00 S3
04.09.
12:00 A1,A2
26.09.
09:00 S4


Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Finansijska tržišta i berze
    Mirović dr Vera
13.02.
08:00 A2
- 07.06.
09:00 A1,A2
17.07.
16:00 A1,A2
06.09.
09:00 A1,A2
27.09.
13:30 A1,A2
Osiguranje
    Vojinović dr Željko
08.02.
09:00 A2
- 14.06.
14:00 A2
19.07.
10:00 A1
06.09.
12:00 A1
27.09.
10:00 A1 

Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Marketing istraživanje
   Kovač Žnideršić dr Ružica
   Đokić dr Nenad
17.02.
10:00 S3
- 22.06.
14:00 A1
14.07.
14:00 S3
31.08.
15:00 S2
26.09.
09:00 S2
Ponašanje potrošača
    Kovač Žnideršić dr Ružica
17.02.
10:00 S3
- 20.06.
14:00 S3
18.07.
09:00 A2
05.09.
12:00 A2
27.09.
09:00 A2

 

 

Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Bankarstvo
    Vunjak dr Nenad
06.02.
09:00 A1
- 15.06.
09:00 A1
07.07.
09:00 A1
01.09.
09:00 A2
15.09.
09:00 A1
Menadžment ljudskih resursa
    Slavić dr Agneš
08.02.
09:00 S4
- 12.06.
09:00 S5
20.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 S2
28.09.
09:00 A1

 

 

Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Baze podataka
    Šereš dr Laslo
    Bošnjak dr Saša
30.01.
08:00 L3,S3
- 09.06.
09:00 S1,L1
03.07.
09:00 L1,L2
28.08.
09:00 L1,L2
18.09.
09:00 L1,S5
Razvoj informacionih sistema
 
Tumbas dr Pere
   Matković dr Predrag
07.02.
09:00 S3
- 20.06.
09:00 S3
14.07.
09:00 L2
05.09.
09:00 S3,L1
21.09.
09:00 S3,L1


 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Teorija i politika bilansa
    Romić dr Lidija
09.02.
10:00 S5
- 07.06.
10:00 S5
03.07.
10:00 S5
05.09.
09:00 S5
21.09.
09:00 S5
Upravljačko računovodstvo
    Dmitrović dr Ljiljana
13.02.
09:00 S3
- 08.06.
15:30 A1
13.07.
14:00 A1
28.08.
12:00 A1,A2
27.09.
15:00 S4

 

 

Studijski program: Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kanali marketinga
    Končar dr Jelena 
10.02.
09:00 A1
21.04.
08:00 S4
23.06.
09:00 S4
14.07.
09:00 S4
08.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 S4
Menadžment trgovinskih kompanija
    Vukmirović dr Goran
30.01.
09:00 S5
- 09.06.
11:00 S2
03.07.
09:00 S1
28.08.
10:00 S1
22.09.
12:00 S1