Raspored ispita za 3. godinu studija na Odeljenju u Novom Sadu
Plan 2001.
   

Termini prijavljivanja ispita

 
Zajednički predmeti

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembar 20.11.- 01.12. Decembar 20.11.- 01.12 Januarsko-februarski 30.01.- 17.02 Mart
12
.03.- 23.03.
April
10
.04.- 21.04.
Maj
 14.05.- 25.05.
Jul 04.07.- 20.07.
Kvantitativni metodi u ekonomiji
Sedlak dr Otilija
22.11.
14:00 A1
           
Marketing
Sudarević dr Tomislav
29.11.
12:00 Kabinet 1
           
Međunarodni ekonomski odnosi
Beker Pucar dr Emilija
21.11.
13:00 Kabinet 13
           
Poslovne finansije
Andrašić dr Jelena
 
20.11.
10:00 A2
     
 
   
Upravljački informacioni sistemi
Tumbas dr Pere
28.11.
09:00
L2