Raspored ispita za 3. godinu osnovnih akademskih studija na Odeljenju u Novom Sadu
  

Termini prijavljivanja ispita
 


Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A1
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30
A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
   

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
   

14.06.
09:00 A1

12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Programiranje razvoja poljoprivrede
    Lovre dr Koviljko
    23.06.
08:00 S2
18.07.
08:00 S2
01.09.
08:00 S2
15.09.
09:00 S1
Računovodstvo poljoprivrednih organizacija
    Petkovič dr Đerđi
09.02.
09:00 S4
20.04.
11:30 A2
08.06.
08:00 S2
07.07.
08:00 S2
28.08.
08:00 A1
18.09.
10:00 A1,A2
Ekonomika i politika ruralnog razvoja
    Zekić dr Stanislav
   

22.06.
18:00 S4

13.07.
09:00 S1
04.09.
09:00 S2
27.09.
09:00 S2
Menadžment proizvodnje organske hrane
    Birovljev dr Jelena
    13.06.
09:00 S2
18.07.
09:00 S4
07.09.
09:00 S2
25.09.
09:00 S2


Studijski program:
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

 
Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A1
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
   

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
   

14.06.
09:00 A1

12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Socijalna politika EU
    Supić dr Novica
   

19.06.
11:00 S1

13.07.
13:00 S2
04.09.
12:00 A1
26.09.
09:00 S4
Etika poslovanja
    Balj dr Branko
    12.06.
08:00 S1
19.07.
08:00 S1
04.09.
08:00 S1
25.09.
08:00 S1
Industrijska politika EU
    Adžić dr Sofija
    23.06.
08:00 S1
18.07.
08:00 S1
08.09.
08:00 S1
29.09.
08:00 S1
Agrarna politika EU
    Lovre dr Koviljko
    23.06.
08:00 S2
18.07.
08:00 S2
01.09.
08:00 S2
15.09.
09:00 S1

 


Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A1
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
   

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
   

14.06.
09:00 A1

12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Računovodstvo finansijskih organizacija i javnog sektora
    Petkovič dr Đerđi
    08.06.
15:30 A1,A2
13.07.
14:00 A1
28.08.
12:00 A1,A2
27.09.
15:00 S4
Etika poslovanja
    Balj dr Branko
    12.06.
08:00 S1
19.07.
08:00 S1
04.09.
08:00 S1
25.09.
08:00 S1
Marketing u bankarstvu
    Zelenović dr Vera
   

21.06.
14:00 A1

14.07.
09:00 A1
07.09.
15:00 S4
29.09.
09:00 A1
Upravljanje investicijama
    Vojinović dr Željko
08.02.
09:00 A2
 
12.04.
12:00 A1
14.06.
14:00 A2
19.07.
13:00 A1
06.09.
14:00 A1
27.09.
11:00 A1Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A1
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
   

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Ponašanje potrošača
    Kovač Žnideršić dr Ružica

    Marić dr Dražen
   

20.06.
14:00 S3

18.07.
09:00 A2
05.09.
12:00 A2
27.09.
09:00 A2
Marketing usluga
    Grubor dr Aleksandar

    Marić dr Dražen
   

19.06.
11:00 S2

20.07.
14:00 A2
07.09.
12:00 S1
20.09.
16:00 A1
Poslovna logistika
    Đuranović dr Dragan
   

21.06.
09:00 S2

13.07.
14:00 S1
30.08.
13:00 S1
15.09.
09:00 S2
Marketing u agrobiznisu
    Sudarević dr Tomislav
- - - - - -
Kanali marketinga
    Končar dr Jelena
10.02.
09:00 A1
21.04.
08:00 S4

23.06.
09:00 S4

14.07.
09:00 S4
08.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 S4

 


Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A1
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
   

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
   

14.06.
09:00 A1

12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Menadžment industrijskih sistema
    Marić dr Slobodan
    13.06.
09:00 A1,A2
04.07.
09:00 A1
29.08.
09:00 A1,A2
19.09.
09:00 A1,A2
Menadžment komunalnih sistema
   
- - - - - -
Menadžment urbanom sredinom
    Slavić dr Agneš
    12.06.
09:00 S5
21.07.
09:00 S1
06.09.
09:00 S2
28.09.
09:00 A1
Menadžment životnom sredinom
    Komazec dr Ljubica
    20.06.
09:00 S1
19.07.
09:00 S5
08.09.
09:00 S3
28.09.
09:00 S3

 

 


Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A1
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Inteligentni sistemi
    Bošnjak dr Zita
03.02.
09:00 S1,L1
21.04.
13:00 L1
08.06.
09:00 L1,S1
07.07.
09:00 S1,L1
04.09.
09:00 L1
15.09.
09:00 L1
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
   

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
   

14.06.
09:00 A1

12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Poslovni informacioni sistemi
    Sakal dr Marton
    23.06.
10:00 L3
11.07.
09:00 L1
01.09.
09:00 L1,L3
22.09.
09:00 L1,L3
Strukturna analiza i dizajn
    Ćirić dr Zoran
    20.06.
09:00 L2
14.07.
09:00 L2
05.09.
09:00 L2
21.09.
09:00 L2
Projektovanje baza podataka
    Šereš dr Laslo
    09.06.
09:00 S1,L1
03.07.
09:00 L1
28.08.
09:00 L1,L2
18.09.
09:00 L1,S5

 

 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A1
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
   Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
   

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
   

14.06.
09:00 A1

12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Revizija
    Jakšić dr Dejan
    12.06.
08:00 S2
04.07.
08:00 S1
29.08.
08:00 S1
15.09.
09:00 S4
Računovodstvo finansijskih organizacija i javnog sektora
    Petkovič dr Đerđi
    08.06.
15:30 A1,A2
13.07.
14:00 A1
28.08.
12:00 A1,A2
27.09.
15:00 S4
Računovodstvo poljoprivrednih organizacija
    Petkovič dr Đerđi
09.02.
09:00 S4
20.04.
11:30 A2
08.06.
08:00 S2
07.07.
08:00 S2
28.08.
08:00 A1
18.09.
08:00 A1,A2

 


Studijski program: Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A1
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
   

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1
11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Elektronska trgovina
    Končar dr Jelena
   

23.06.
09:00 S4

14.07.
09:00 S4
08.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 S4
Međunarodno poslovanje
    Đuranović dr Dragan
   

21.06.
09:00 S2

13.07.
14:00 S1
30.08.
13:00 S1
15.09.
09:00 S2
Marketing usluga
    Grubor dr Aleksandar

    Marić dr Dražen
   

19.06.
11:00 S2

20.07.
14:00 A2
07.09.
12:00 S1
20.09.
16:00 A1
Komercijalno poznavanje proizvoda
    Marić dr Radenko
   

15.06.
09:00 S2

20.07.
09:00 S1
01.09.
09:00 S5
25.09.
09:00 S5