Raspored ispita za 3. godinu osnovnih akademskih studija na Odeljenju u Novom Sadu
  

Termini prijavljivanja ispita
 


Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A2
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Informacioni sistemi u agrobiznisu
    Bošnjak dr Zita
03.02.
09:00 S1,L3
21.04.
13:00 L1

15.06.
09:00 S1,L1

07.07.
09:00 S1,L1
04.09.
09:00 L1
15.09.
09:00 L1
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Farm menadžment
    Popović dr Rade
08.02.
09:00 S2
19.04.
13:00 L3

14.06.
09:00 S1

11.07.
09:00 S4
06.09.
09:00 S1
26.09.
09:00 S1
Računovodstvo poljoprivrednih preduzeća
    Petkovič dr Đerđi
09.02.
09:00 S4
20.04.
11:30 A2
08.06.
08:00 S2
07.07.
08:00 S2
28.08.
08:00 A1
18.09.
10:00 A1,A2
Principi marketinga
     Grubor dr Aleksandar 
01.02.
09:00 A1
- 14.06.
09:00 A1
12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Menadžment u agrobiznisu
    Birovljev dr Jelena
10.02.
09:00 S4
- 13.06.
09:00 S2
18.07.
09:00 S4
07.09.
09:00 S2
25.09.
09:00 S2
Ekonomika i politika ruralnog razvoja
    Zekić dr Stanislav   
13.02.
09:00 S4
-

22.06.
18:00 S4

13.07.
09:00 S1
04.09.
09:00 S2
27.09.
09:00 S2
Marketing u agrobiznisu
   Sudarević dr Tomislav
- - - - - -
Menadžment proizvodnje organske hrane
    Birovljev dr Jelena
10.02.
09:00 S4
- 13.06.
09:00 S2
18.07.
09:00 S4
07.09.
09:00 S2
25.09.
09:00 S2


Studijski program:
Evropska ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A2
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Informacioni sistemi u finansijama, bankarstvu i osiguranju
    Tumbas dr Pere
    Šereš dr Laslo
Tumbas dr Pere
07.02.
09:00 S3

Šereš dr Laslo
07.02.
09:00 S4

- Tumbas dr Pere
20.06.
09:00 S3

Šereš dr Laslo
20.06.
09:00 S5

Tumbas dr Pere
14.07.
09:00 S1

Šereš dr Laslo
14.07.
09:00 L1

Tumbas dr Pere
05.09.
09:00 S3

Šereš dr Laslo
05.09.
09:00 L1

Tumbas dr Pere
21.09.
09:00 S3

Šereš dr Laslo
21.09.
09:00 S4

Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Evropski i međunarodni biznis
    Josifidis dr Kosta
10.02.
14:00 S5
- 22.06.
18:30 A2
10.07.
18:30 A2
28.08.
18:30 A2
25.09.
18:30 A2
Socijalna politika EU
    Supić dr Novica
30.01.
09:00 S4
-

19.06.
11:00 S1

13.07.
13:00 S2
04.09.
12:00 A1
26.09.
09:00 S4
Principi marketinga
  Grubor dr Aleksandar 
01.02.
09:00 A1
- 14.06.
09:00 A1
12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Agrarna politika EU
    Lovre dr Koviljko
14.02.
09:00 S1
- 23.06.
08:00 S2
18.07.
08:00 S2
01.09.
08:00 S2
15.09.
09:00 S1
Etika poslovanja
    Balj dr Branko
01.02.
08:00 S4
- 12.06.
08:00 S1
19.07.
08:00 S1
04.09.
08:00 S1
25.09.
08:00 S1
Industrijska politka EU
    Adžić dr Sofija
- - 23.06.
08:00 S1
18.07.
08:00 S1
08.09.
08:00 S1
27.09.
08:00 S5

 


Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A2
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Revizija
    Andrić dr Mirko
    Jakšić dr Dejan
03.02.
13:00 A1
- 12.06.
08:00 S2
04.07.
08:00 S1
29.08.
08:00 S1
15.09.
09:00 S4
Principi marketinga
 Grubor dr Aleksandar 
01.02.
09:00 A1
- 14.06.
09:00 A1
12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija
    Petkovič dr Đerđi   
13.02.
09:00 S3
- 08.06.
15:30 A1,A2
13.07.
14:00 A1
28.08.
12:00 A1,A2
27.09.
15:00 S4
Finansijska i aktuarska matematika
    Gvozdenović dr Nebojša
    Stojić dr Dragan
02.02.
08:00 A1,A2
- 08.06.
08:00 A1, A2
06.07.
08:00 A2,S3,S4
31.08.
08:00 A2,S3
21.09.
08:00 A2
Poreski sistem i politika
    Milenković dr Ivan
13.02.
08:00 A2
- 12.06.
12:00 A1
05.07.
12:00 A1
11.09.
09:00 A1
20.09.
09:00 A2
Upravljački informacioni sistemi
    Tumbas dr Pere
    Ćirić dr Zoran
Tumbas dr Pere
07.02.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
07.02.
09:00 SL

- Tumbas dr Pere
20.06.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
20.06.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
14.07.
09:00 S1

Ćirić dr Zoran
14.07.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
05.09
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
05.09.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
21.09.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
21.09.
09:00 L2

Informacioni sistemi u finansijama, bankarstvu i osiguranju
    Tumbas dr Pere
    Šereš dr Laslo
Tumbas dr Pere
07.02.
09:00 S3

Šereš dr Laslo
07.02.
09:00 S4

- Tumbas dr Pere
20.06.
09:00 S3

Šereš dr Laslo
20.06.
09:00 S5

Tumbas dr Pere
14.07.
09:00 S1

Šereš dr Laslo
14.07.
09:00 L1

Tumbas dr Pere
05.09.
09:00 S3

Šereš dr Laslo
05.09.
09:00 L1

Tumbas dr Pere
21.09.
09:00 S3

Šereš dr Laslo
21.09.
09:00 S4Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A2
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Kanali marketinga
    Končar dr Jelena
10.02.
09:00 A1
21.04.
08:00 S4

23.06.
09:00 S4

14.07.
09:00 S4
08.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 S4
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Psihologija prodaje
    Kovač Žnideršić dr Ružica   
17.02.
10:00 S3
11.04.
12:00 S3
20.06.
14:00 S3
18.07.
09:00 A2
05.09.
12:00 A2
27.09.
09:00 A2
Menadžment proizvoda
  Grubor dr Aleksandar
    Milićević dr Nikola
08.02.
09:00 A1
-

08.06.
12:00 S2

03.07.
09:00 S2
08.09.
09:00 S5
27.09.
09:00 S4
Marketing usluga
    Grubor dr Aleksandar
    Marić dr Dražen 
01.02.
09:00 A1
- 19.06.
11:00 S2
20.07.
14:00 A2
07.09.
12:00 S1
28.09.
12:00 S1
Marketing komunikacije
     Grubor dr Aleksandar
17.02.
10:00 S3
- 14.06.
09:00 A1
12.07.
14:00 A1
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Elektronsko upravljanje odnosima s kupcima
     Petkovič dr Imre
13.02.
09:00 L1
-

12.06.
09:00 L1

19.07.
11:00 L1

08.09.
09:00 L1
18.09.
09:00 L3
Informacioni sistemi u marketingu
    Bošnjak dr Saša
- - - - - -
Poslovna logistika
    Đuranović dr Dragan
09.02.
09:00 S2
-

21.06.
09:00 S2

13.07.
14:00 S1
30.08.
13:00 S1
15.09.
09:00 S2

 


Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A2
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Upravljački informacioni sistemi
   Tumbas dr Pere

    Ćirić dr Zoran
Tumbas dr Pere
07.02.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
07.02.
09:00 SL

- Tumbas dr Pere
20.06.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
20.06.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
14.07.
09:00 S1

Ćirić dr Zoran
14.07.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
05.09
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
05.09.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
21.09.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
21.09.
09:00 L2

Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Poslovno pravo
    Đukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar 
01.02.
09:00 A1
- 14.06.
09:00 A1
12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Menadžment urbanom sredinom
    Slavić dr Agneš
08.02.
09:00 S4
- 12.06.
09:00 S5
21.07.
09:00 S1
06.09.
09:00 S2
28.09.
09:00 A1
Menadžment životnom sredinom
    Komazec dr Ljubica 
10.02.
09:00 S5
- 20.06.
09:00 S1
19.07.
09:00 S5
08.09.
09:00 S3
28.09.
09:00 S3
Ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
    Tomić dr Slavic
09.02.
09:00 A2
-

15.06.
09:00 S3

13.07.
09:00 S3
08.09.
09:00 S4
28.09.
09:00 S4
Menadžment u turizmu
    Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1
-

13.06.
15:00 A1

14.07.
15:00 A1
29.08.
12:00 A1
19.09.
13:00 A1

 

 


Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
   Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A2
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Poslovni informacioni sistemi
    Sakal dr Marton
08.02.
09:00 L1
- 23.06.
10:00 L3
11.07.
09:00 L1
01.09.
09:00 L1,L3
22.09.
09:00 L1,L3
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Inteligentni sistemi
    Bošnjak dr Zita
03.02.
09:00 L3,S1
21.04.
13:00 L1
08.06.
09:00 L1,S1
07.07.
09:00 S1,L1
04.09.
09:00 L1
15.09.
09:00 L1
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar 
01.02.
09:00 A1
- 14.06.
09:00 A1
12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Razvoj poslovnih aplikacija
   
Sakal dr Marton   
10.02.
09:00 L1
-

23.06.
10:00 L2

11.07.
09:00 L1
01.09.
09:00 L1
22.09.
09:00 L1
Razvoj Web aplikacija
    Bošnjak dr Saša
02.02.
09:00 L1
-

23.06.
09:00 L1

18.07.
09:00 L2
31.08.
08:00 L1
 
Strukturna analiza i dizajn
    Ćirić dr Zoran   
08.02.
10:00 L2
-

20.06.
09:00 L2

14.07.
09:00 L2
05.09.
09:00 L2
21.09.
09:00 L2
Upravljanje kvalitetom softvera
    Ćirić dr Zoran
- - - - - -
Upravljanje znanjem
    Trninic dr Jelica
31.01.
08:00 L1,L2
- 09.06.
09:00 S4,L2
04.07.
09:00 L2
29.08.
09:00 S2,L2
15.09.
09:00 L2

 

 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A2
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
10.04.
09:00 A1
26.06.
09:00 A2
20.07.
09:00 A2
08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar 
01.02.
09:00 A1
- 14.06.
09:00 A1
12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Revizija
    Andrić dr Mirko
    Jakšić dr Dejan
03.02.
13:00 A1
- 12.06.
08:00 S2
04.07.
08:00 S1
29.08.
08:00 S1
15.09.
09:00 S4
Poreski sistem i politika
    Milenković dr Ivan
13.02.
08:00 A2
- 12.06.
12:00 A1
05.07.
12:00 A1
11.09.
09:00 A1
20.09.
09:00 A2
Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija
    Petkovič dr Đerđi  
13.02.
09:00 S3
- 08.06.
15:30 A1,A2
13.07.
14:00 A1
28.08.
12:00 A1,A2
27.09.
15:00 S4
Upravljački informacioni sistemi
   Ćirić dr Zoran
   Tumbas dr Pere
Tumbas dr Pere
07.02.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
07.02.
09:00 SL

- Tumbas dr Pere
20.06.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
20.06.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
14.07.
09:00 S1

Ćirić dr Zoran
14.07.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
05.09
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
05.09.
09:00 L2

Tumbas dr Pere
21.09.
09:00 S3

Ćirić dr Zoran
21.09.
09:00 L2

Informacioni sistemi u računovodstvu i reviziji
    Ćirić dr Zoran
07.02.
09:00 SL
-

20.06.
09:00 L2

14.07.
09:00 L2

05.09.
09:00 L2
21.09.
09:00 L2

 


Studijski program: Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
10:00 A1,A2
22.04.
11:00 A2
10.06.
10:00 A2
08.07.
10:00 A2
02.09.
10:00 A2
16.09.
10:00 A2
Međunarodno poslovanje
    Đuranović dr Dragan
09.02.
09:00 S2
-

21.06.
09:00 S2

13.07.
14:00 S1
30.08.
13:00 S1
15.09.
09:00 S2
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
Vunjak dr Nenad
09.02.
09:00 A1

Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
13.04.
11:00 A1

Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
09.06.
09:00 A1

Mirović dr Vera
07.06.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
06.07.
09:00 A1

Mirović dr Vera
15.07.
11:30 A1,A2

Vunjak dr Nenad
09.09.
11:00 A2

Mirović dr Vera
06.09.
09:00 A1,A2,S3,S4

Vunjak dr Nenad
19.09.
09:00 S2

Mirović dr Vera
27.09.
13:30
A1,A2

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
14.02.
09:00 A2
18.04.
14:00 A2
27.06.
09:00 A2
17.07.
09:00 A2
12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2
Komercijalno poznavanje proizvoda
    Marić dr Radenko  
02.02.
09:00 S5
-

15.06.
09:00 S2

20.07.
09:00 S1
01.09.
09:00 S5
25.09.
09:00 S5
Elektronska trgovina
    Končar dr Jelena   
10.02.
09:00 A1
-

23.06.
09:00 S4

14.07.
09:00 S4

08.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 S4
Marketing trgovinskih kompanija
    Vukmirović dr Goran
30.01.
09:00 S5
- 09.06.
11:00 S2
03.07.
10:00 S1
28.08.
10:00 S1
22.09.
12:00 S1
Ponašanje potrošača
    Kovač Žnideršić dr Ružica   
17.02.
10:00 S3
-

20.06.
14:00 S3

18.07.
09:00 A2
05.09.
12:00 A2
27.09.
09:00 A2
Elektronsko upravljanje lancem snabdevanja
    Gvozdenović dr Nebojša
    Brcanov dr Dejan
- - - - - -
Menadžment kvalitetom
     Đuranović dr Dragan 
09.02.
09:00 S2
-

21.06.
09:00 S2

13.07.
14:00 S1
30.08.
13:00 S1
15.09.
09:00 S2
Informacioni sistemi u trgovini
      Trninić dr Jelica
31.01.
08:00 L1,L2
- 09.06.
09:00 S4,L2
04.07.
09:00 S2,L2
29.08.
09:00 S2,L2
29.09.
09:00 S4