Raspored ispita za 4. godinu studija na Odeljenju u Novom Sadu
Plan 2001.


Termini prijavljivanja ispita
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Mart
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Analiza poslovanja
    Andrić dr Mirko
  24.03.
09:45 L3
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
15.05.
15:00 L1
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Menadžment ljudskih resursa
   Slavić dr Agneš
  14.03.
09:30 Kabinet 23
13.04.
12:00 S1
23.05.
09:00 Kabinet 23
20.07.
09:00 A1
   
Organizaciono ponašanje
    Slavić dr Agneš
  14.03.
09:30 Kabinet 23
13.04.
12:00 S1
  20.07.
09:00 A1
   
Strategijski menadžment
    Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
  Leković dr Božidar
17.03.
13:15 Zbornica

Boljević dr Agneš
14.03.
13:00 Zbornica

Leković dr Božidar
21.04.
13:15 A1

Boljević dr Agneš
22.04.
08:00 A1

Leković dr Božidar
26.05.
13:00 Zbornica

Boljević dr Agneš
17.05.
15:30 Zbornica

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00 A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4