Raspored ispita za 4. godinu studija na Odeljenju u Novom Sadu
Plan 2001.


Termini prijavljivanja ispita
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembar 20.11.- 01.12. Decembar 20.11.- 01.12 Januarsko-februarski 30.01.- 17.02 Mart
12
.03.- 23.03.
April
10
.04.- 21.04.
Maj
 14.05.- 25.05.
Jul 04.07.- 20.07.
Analiza poslovanja
    Vuković dr Bojana
22.11.
08
:00 A1
           
Menadžment ljudskih resursa
   Slavić dr Agneš
             
Organizaciono ponašanje
    Slavić dr Agneš
             
Strategijski menadžment
    Boljević dr Agneš
    Strugar Jelača dr Maja
23.11.
11:00 Zbornica