Raspored ispita za 4. godinu osnovnih akademskih studija na Odeljenju u Novom Sadu
  

Termini prijavljivanja ispita
 


Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kvantitativni metodi u ekonomiji i menadžmentu
    Sedlak dr Otilija
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
03.02.
13:00 A1,A2,S3,S4
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
19.06.
13:00 A1,A2,S3,S4
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Ekonomski razvoj agroprivrede Srbije
    Brankov dr Tatjana
09.02.
14:00 S1
18.04.
14:00 L2
27.06.
13:00 S2
20.07.
13:00 S1
11.09.
14:00 S5
28.09.
14:00 S5
Ekonomska analiza agrarnih programa
    Zekić dr Stanislav
13.02.
09:00 S4
10.04.
09:00 S2

22.06.
18:00 S4

13.07.
09:00 S1

04.09.
09:00 S2
27.09.
09:00 S2
Strategijski menadžment
    Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
Leković dr Božidar
31.01.
09:00 A1,A2

Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1,A2

- Leković dr Božidar
13.06.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
13.06.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00 A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4

Poljoprivredno zadrugarstvo i savetodavstvo
    Popović dr Rade
08.02.
09:00 S2
-

14.06.
09:00 S1

11.07.
09:00 S4

06.09.
09:00 S1
26.09.
09:00 S1
Menadžment životnom sredinom
    Komazec dr Ljubica 
10.02.
09:00 S5
- 20.06.
09:00 S1
19.07.
09:00 S5
08.09.
09:00 S3
28.09.
09:00 S3
Etika poslovanja
    Balj dr Branko
01.02.
08:00 S4
- 12.06.
08:00 S1

19.07.
08:00 S1

04.09.
08:00 S1
25.09.
08:00 S1
Ekonomija javnog sektora
    Bjelić dr Branko
14.02.
09:00 A2
- 27.06.
09:00 A2

17.07.
09:00 A2

12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2

 


Studijski program:
Evropska ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Regionalna ekonomija EU
    Adžić dr Sofija
10.02.
09:00 S1
21.04.
10:30 SL
23.06.
08:00 S1

18.07.
08:00 S1

08.09.
08:00 S1
27.09.
08:00 S5
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
03.02.
13:00 A1,A2,S3,S4
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
19.06.
13:00 A1,A2,S3,S4
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Međunarodne finansije
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
08:00 A2
- 15.06.
09:00 A2

08.07.
08:00 A2

02.09.
08:00 A2
16.09.
08:00 A2
Menadžment rizikom
    Sedlak dr Otilija
    Brcanov dr Dejan
    Stojić dr Dragan
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Finansijska ekonometrija
    Gvozdenović dr Nebojša
    Stojić dr Dragan
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Globalizacija
   Čučković dr Aleksandar
01.02.
09:00 S3
12.04.
09:00 S5

20.06.
09:00 S2

12.07.
09:00 S2
30.08.
09:00 S1
20.09.
09:00 S1
Strategijski menadžment
    Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
Leković dr Božidar
31.01.
09:00 A1,A2

Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1,A2

- Leković dr Božidar
13.06.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
13.06.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00 A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4

Korporativno i investiciono bankarstvo
 
 Zelenović dr Vera
01.02.
09:00 A2
-

21.06.
14:00 A1

14.07.
09:00 A1
07.09.
15:00 A1
29.09.
09:00 A1
Ekonomija javnog sektora
    Bjelić dr Branko
14.02.
09:00 A2
- 27.06.
09:00 A2

17.07.
09:00 A2

12.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A2

 


Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Finansijska ekonometrija
    Gvozdenović dr Nebojša
    Stojić dr Dragan
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana   
03.02.
13:00 A1,A2,S3,S4
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
19.06.
13:00 A1,A2,S3,S4
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Međunarodno bankarstvo
    Milenković dr Ivan
14.02.
09:00 S3
- 12.06.
12:00 A1
05.07.
12:00 A1
11.09.
09:00 A1
26.09.
09:00 A1
Međunarodne finansije
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
11.02.
08:00 A2
- 15.06.
09:00 A2

08.07.
08:00 A2

02.09.
08:00 A2
16.09.
08:00 A2
Bankarsko i berzansko pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
17.02.
11:00 A1
- 26.06.
09:00 A2

20.07.
09:00 A2

08.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A2
Strategijski menadžment
    Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
Leković dr Božidar
31.01.
09:00 A1,A2

Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1,A2

- Leković dr Božidar
13.06.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
13.06.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00  A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4

Upravljanje investicijama
    Vojinović dr Željko
08.02.
09:00 A2
12.04.
12:00 A1
14.06.
14:00 A2

19.07.
13:00 A1

06.09.
14:00 A1
27.09.
11:00 A1
Korporativno i investiciono bankarstvo
 
 Zelenović dr Vera
01.02.
09:00 A2
-

21.06.
14:00 A1

14.07.
09:00 A1
07.09.
15:00 A1
29.09.
09:00 A1Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kvantitativni metodi u ekonomiji i menadžmentu
    Sedlak dr Otilija
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana  
03.02.
13:00 A1,A2,S3,S4
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
19.06.
13:00 A1,A2,S3,S4
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Poslovni marketing
    Sudarević dr Tomislav
07.02.
09:00 A1
10.04.
09:00 S4

16.06.
09:00 S2

17.07.
09:00 A1
01.09.
09:00 A1
22.09.
09:00 S3
Marketing u agrobiznisu
   Sudarević dr Tomislav
- - - - - -
Organizaciono ponašanje
  
Slavić dr Agneš
08.02.
09:00 S4
- 12.06.
12:00 A2
20.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 S2
28.09.
09:00 A1
Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan
07.02.
08:00 A2
18.04.
08:00 S1
14.06.
09:00 S3
11.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A2
26.09.
09:00 S3
Strategijski menadžment
    Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
Leković dr Božidar
31.01.
09:00 A1,A2

Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1,A2

- Leković dr Božidar
13.06.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
13.06.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00 A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4

Marketing menadžment
    Grubor dr Aleksandar
01.02.
09:00 A1
- 14.06.
09:00 A1
12.07.
14:00 A1,A2
30.08.
09:00 A1
20.09.
09:00 A1
Menadžment prodaje
    Sudarević dr Tomislav
13.02.
09:00 S2
-

16.06.
09:00 S2

10.07.
09:00 S1
11.09.
09:00 S4
22.09.
09:00 S3


Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Projektovanje organizacije
    Harmat dr Peter
06.02.
09:00 S1
-

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1

11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana   
03.02.
13:00 A1,A2,S3,S4
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
19.06.
13:00 A1,A2,S3,S4
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Menadžment rizikom
    Sedlak dr Otilija
    Brcanov dr Dejan
    Stojić dr Dragan
 
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Organizacija turističkih i ugostiteljskih preduzeće
    Harmat dr Pete
06.02.
09:00 S1
10.04.
09:00 S5

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1

11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Strategijski menadžment
   Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
Leković dr Božidar
31.01.
09:00 A1,A2

Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1,A2

- Leković dr Božidar
13.06.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
13.06.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00 A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4

Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan
07.02.
08:00 A2
18.04.
08:00 S1
14.06.
09:00 S3
11.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A2
26.09.
09:00 S3
Ekološki urbani inžinjering
   Komazec dr Ljubica
10.02.
09:00 S5
- - - - -
Organizaciono ponašanje
  
Slavić dr Agneš
08.02.
09:00 S4
- 12.06.
12
:00 A2
20.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 S2
28.09.
09:00 A1
Organizacija komunalnih sistema
   Harmath dr Peter
06.02.
11:00 S1
-

16.06.
09:00 A2

10.07.
09:00 A1

11.09.
09:00 A2
29.09.
09:00 A2
Modeliranje razvoja turizma i ugostiteljstva
    Tomić dr Slavica
09.02.
09:00 A2
- 15.06.
09:00 S3

13.07.
09:00 S3

08.09.
09:00 S4
28.09.
09:00 S4

 


Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Objektni softverski inženjering
    Tumbas dr Pere
 
   Matković dr Predrag
07.02.
09:00 S3
- 20.06.
09:00 S3,L1
14.07.
09:00 S1,L1
05.09.
09:00 S3,L1
21.09.
09:00 S3,L1
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana     
03.02.
13:00 A1,A2,S3,S4
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
19.06.
13:00 A1,A2,S3,S4
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Menadžment rizikom
    Sedlak dr Otilija
    Brcanov dr Dejan
    Stojić dr Dragan
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Elektronsko upravljanje lancem snabdevanja
    Gvozdenović dr Nebojša
    Brcanov dr Dejan
01.02.
09:00 L2
- 16.06.
09:00 L1
19.07.
09:00 L3
30.08.
09:00 L1
28.09.
09:00 L1
Metode i tehnike analize podataka
    Bošnjak dr Zita
03.02.
09:00 L3,S1
-

15.06.
09:00 S1,L1

07.07.
09:00 S1,L1
04.09.
09:00 L1
15.09.
09:00 L1
Strategijski menadžment
    Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
Leković dr Božidar
31.01.
09:00 A1,A2

Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1,A2

- Leković dr Božidar
13.06.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
13.06.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00  A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4

Sistemi poslovne inteligencije
   Šereš dr Laslo
13.02.
09:00 L2
- 21.06.
09:00 L1
17.07.
09:00 L1
01.09.
08:00 L2
20.09.
09:00 L1
Projektovanje baza podataka
   Šereš dr Laslo
    Bošnjak dr Saša
30.01.
08:00 L3,S3
10.04.
09:00 S1
09.06.
09:00 S1,L1
03.07.
09:00 L1
28.08.
09:00 L1,L2
18.09.
09:00 L1,S5

 

 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Finansijska ekonometrija
    Gvozdenović dr Nebojša
    Stojić dr Dragan
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana   
03.02.
13:00 A1,A2,S3,S4
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
19.06.
13:00 A1,A2,S3,S4
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Računovodstvo poljoprivrednih preduzeća
  
Petkovič dr Đerđi
09.02.
09:00 S4
20.04.
11:30 A2
08.06.
08:00 S2
07.07.
08:00 S2
28.08.
08:00 A1
18.09.
10:00 A1,A2
Konsolidovani i specijalni bilansi
 Dmitrović dr Ljiljana
14.02.
08:00 S2
21.04.
10:00 S3
22.06.
09:00 S3
13.07.
14:00 A1
05.09.
09:00 S5
21.09.
09:00 S5
Upravljanje investicijama
    Vojinović dr Željko
08.02.
09:00 A2
12.04.
12:00 A1
14.06.
14:00 A2

19.07.
13:00 A1

06.09.
14:00 A1
27.09.
11:00 A1
Strategijski menadžment
    Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
Leković dr Božidar
31.01.
09:00 A1,A2

Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1,A2

- Leković dr Božidar
13.06.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
13.06.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00 A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4

Korporativno i investiciono bankarstvo
 
 Zelenović dr Vera
01.02.
09:00 A2
-

21.06.
14:00 A1

14.07.
09:00 A1
07.09.
15:00 A1
29.09.
09:00 A1
Revizija kompjuterskih informacionih sistema
    Jakšić dr Dejan
13.02.
08:00 L3
-

09.06.
08:00 L3

10.07.
08:00 L3
29.08.
08:00 L3
20.09.
08:00 L3

 


Studijski program: Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kvantitativni metodi u ekonomiji i menadžmentu
    Sedlak dr Otilija
02.02.
11:00 A1,A2,S3,S4
13.04.
11:00 A2,S2,S3,S4
08.06.
11:00 A1,A2,S3,S4
06.07.
11:00 A2,S3,S4
31.08.
11:00 A2,S3,S4
21.09.
11:00 A2,S2
Poslovna analiza
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana   
03.02.
13:00 A1,A2,S3,S4
20.04.
16:30 A1,A2,S3,S4
19.06.
13:00 A1,A2,S3,S4
11.07.
16:00 A1,A2,S3,S4
04.09.
08:00 A1,A2,S3,S4
25.09.
15:00 A1,A2,S3,S4
Psihologija prodaje
    Kovač Žnideršić dr Ružica   
17.02.
10:00 S3
11.04.
12:00 S3

20.06.
14:00 S3

18.07.
09:00 A2
05.09.
12:00 A2
27.09.
09:00 A2
Strategijske konkurentske prednosti
     Vukmirović dr Goran
30.01.
09:00 S5
18.04.
13:00 S1

07.06.
13:00 S1

05.07.
09:00 S1
11.09.
09:00 S5
26.09.
12:00 S5
Organizaciono ponašanje
   Slavić dr Agneš
08.02.
09:00 S4
- 12.06.
12:00 A2
20.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 S2
28.09.
09:00 A1
Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan
07.02.
08:00 A2
18.04.
08:00 S1
14.06.
09:00 S3
11.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A2
26.09.
09:00 S3
Strategijski menadžment
    Leković dr Božidar
    Boljević dr Agneš
Leković dr Božidar
31.01.
09:00 A1,A2

Boljević dr Agneš
31.01.
16:00 A1,A2

- Leković dr Božidar
13.06.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
13.06.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
04.07.
11:00 A1,A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
04.07.
15:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
29.08.
12:00 A1,A2,S3

Boljević dr Agneš
29.08.
12:00 A1,A2,S3,S4

Leković dr Božidar
19.09.
13:00 A2,S3,S4

Boljević dr Agneš
19.09.
13:00 A1,A2,S3,S4

Poslovna logistika
    Đuranović dr Dragan
09.02.
09:00 S2
-

21.06.
09:00 S2

13.07.
14:00 S1
30.08.
13:00 S1
15.09.
09:00 S2
Trgovinska politika
    Vukmirović dr Goran
06.02.
13:00 S5
-

09.06.
11:00 S2

03.07.
10:00 S1
28.08.
10:00 S1
22.09.
12:00 S1