Raspored ispita za 1. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu u Subotici

Plan 2010.

Termini prijavljivanja ispita

 Zajednički predmeti

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Ekonomika preduzeća    
    Komazec dr Ljubica 
    Tomić dr Slavica
08.02.
09:00 S1
Komazec dr Ljubica

08.02.
09:00 S2
Tomić dr Slavica
- 19.06.
09:00 A4
Komazec dr Ljubica

19.06.
09:00 A3
Tomić dr Slavica
14.07.
09:00 A4
Komazec dr Ljubica

14.07.
09:00 A3
Tomić dr Slavica
30.08.
09:00 S8
Komazec dr Ljubica

30.08.
09:00 A3
Tomić dr Slavica
26.09.
09:00 S1
Komazec dr Ljubica

26.09.
09:00 S2
Tomić dr Slavica
Informacione tehnologije
    Đurković dr Jovica
    Petković dr Imre
30.01.
08:30 A2
Đurković dr Jovica

30.01.
09:00 S8
Petković dr Imre
10.04.
09:00 S1
Đurković dr Jovica

13.04.
09:00 L1
Petković dr Imre
07.06.
09:00 S1
Đurković dr Jovica

07.06.
09:00 L1
Petković dr Imre
03.07.
09:00 S1
Đurković dr Jovica

04.07.
09:00 L1
Petković dr Imre
11.09.
09:00 S1 L5
Đurković dr Jovica

11.09.
09:00 L1
Petković dr Imre
25.09.
09:00 S1 L5
Đurković dr Jovica

25.09.
09:00 L1
Petković dr Imre
Makroekonomija 
    Drakulić dr Danica
10.02.
10:00 A2
19.04.
11:00 A1
14.06.
10:00 A2
05.07.
10:00 A2
ili
11.07.
10:00 A2
12.09.
10:00 A2
28.09.
10:00 A220
Matematika za ekonomiste    
    Gvozdenović dr Nebojša 
    Sedlak dr Otilia
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Mikroekonomija 
    Trivić dr Nada
14.02.
08:00 A2
18.04.
09:00 A3
12.06.
09:00 A2
10.07.
09:00 A2
04.09.
09:00 A2
18.09.
09:00 A2
Računovodstvo 
    Dmitrović dr Ljiljana
    Petković dr Đerđi
    Mijić dr Kristina
13.02.
09:00 A1 A3
Dmitrović dr Ljiljana

14.02.
12:00 A4
Petković dr Đerđi
- 16.06.
09:00 A1 A2
Dmitrović dr Ljiljana

16.06.
09:00 A3
Petković dr Đerđi
04.07.
09:00 A2 A3
Dmitrović dr Ljiljana

04.07.
09:00 A4
Petković dr Đerđi
06.09.
09:00 A2 A3
Dmitrović dr Ljiljana

06.09.
09:00 A4
Petković dr Đerđi
19.09.
09:00 A2 A3
Dmitrović dr Ljiljana

19.09.
09:00 A4
Petković dr Đerđi

Filozofija 
    Balj dr Branko
    Čučković dr Aleksandar

14.02.
12:00 S1
- 22.06.
09:00 S5
19.07.
13:00 A4
29.08.
09:00 S1
15.09.
09:00 S1
Sociologija 
    Gabrić Molnar dr Iren
17.02.
09:00 S8
- 22.06.
09:00 A3
17.07.
09:00 A3
29.08.
09:00 A3
15.09.
09:00 A3
Engleski jezik I
    Mirna dr Vidaković
14.02.
14:00 A3
- 23.06.
10:00 A2
13.07.
10:00 A2
 08.09.
11:00 A1
22.09.
10:00 A2
Nemački jezik I
    Aleksandra Breu
31.01.
10:00 A3
- 20.06.
11:00 A4
13.07.
14:00 A2
08.09.
12:00 A3
22.09.
10:00 A4


Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.

Osnove agrarne ekonomike
    Popović dr Rade

06.02.
09:00 S4
- 13.06.
09:00 S4
12.07.
09:00 S4
31.08.
09:00 S4
27.09.
09:00 S4Studijski program:
Evropska ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Istorija Evrope
    Gabrić Molnar dr Iren
06.02.
09:00 S2
- 13.06.
09:00 S2
12.07.
09:00 S5
29.08.
09:00 A3
15.09.
09:00 A3Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Bankarstvo 
 Vunjak dr Nenad
07.02.
09:00 A1
- 12.06.
09:00 A1
04.07.
09:00 A1
05.09.
09:00 A3
20.09.
09:00 A1


Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Principi marketinga 
    Sudarević dr Tomislav
06.02.
09:00 A4
- 13.06.
09:00 A4
12.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 S3
27.09.
09:00 S3


Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Preduzetništvo 
    Bobera dr Dušan
06.02.
09:00 S3
- 13.06.
09:00 S3
12.07.
09:00 S3
05.09.
12:00 S6
27.09.
09:00 S6


Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Programiranje 
     Sakal dr Marton
06.02.
09:00 L5
- 13.06.
09:00 L5
12.07.
08:00 L1 L5
28.08.
09:00 L1 L5
20.09.
09:00 L1 L5


Studijski program:
Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Bankarstvo 
  Vunjak dr Nenad
07.02.
09:00 A1
- 12.06.
09:00 A1
04.07.
09:00 A1
05.09.
09:00 A3
20.09.
09:00 A1


Studijski program:
Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Principi marketinga 
     Sudarević dr Tomislav
06.02.
09:00 A4
- 13.06.
09:00 A4
12.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 S3
27.09.
09:00 S3