Raspored ispita za 2. godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu u Subotici
Plan 2010.

Termini prijavljivanja ispita

 Zajednički predmeti

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Finansije
    Milenković dr Ivan
10.02.
11:00 A1
10.04.
11:00 A1
19.06.
11:00 A1
18.07.
11:00 A1
12.09.
11:00 A1
25.09.
11:00 A1
Principi menadžmenta
    Leković dr Božidar
30.01.
09:00 A1
20.04.
09:00 A2
14.06.
09:00 A1
03.07.
09:00 A1
28.08.
09:00 A1
18.09.
09:00 A1
Privredni sistem i ekonomska politika
    Adžić dr Sofija
17.02.
09:00 A1
09.04.
09:00 A1
ili
13.04.
09:00 A1
22.06.
09:00 A2
10.07.
09:00 A1
30.08.
09:00 A1
19.09.
09:00 A1
Statistika
    Savić dr Mirko
    Dobrodolac Šeregelj dr Tinde
08.02.
12:00 S4
11.04.
09:00 A1 A2 A3
08:00 L5
09.06.
09:00 A1 A2 A3 A4
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4 L5
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Sport i fizičko vaspitanje
    Andrašić mr Slobodan
07.02.
12:00 S2
- 08.06.
12:00 S1
04.07.
12:00 S1
29.08.
12:00 S4
21.09.
12:00 S1
Teorija organizacije
    Harmat dr Peter
08.02.
09:00 S3
- 17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Baze podataka
    Bošnjak dr Saša
09.02.
09:00 L5
- 16.06.
09:00 L5
14.07.
09:00 L5
08.09.
09:00 L5
16.09.
09:00 L5
Bankarstvo
     Vunjak dr Nenad
07.02.
09:00 A1
- 12.06.
09:00 A1
04.07.
09:00 A1
05.09.
09:00 A3
20.09.
09:00 A1
Ekonometrija
   
 Dobrodolac Šeregelj dr Tinde
  - 09.06.
09:00 A1 A2
07.07.
09:00 A1 A2
01.09.
09:00 A1 A2 A3
23.09.
09:00 A1 A2 A3
Finansijska tržišta i berze
    Mirović dr Vera
07.02.
12:00 A2 A3
- 08.06.
09:00 A1 A2
20.07.
09:00 A1
07.09.
09:00 A1
28.09. 09:00
A1
Međunarodno poslovanje
    Đuranovići dr Dragan
06.02.
09:00 S1
- 19.06.
09:00 S6
13.07.
09:00 S6
01.09.
09:00 S6
20.09.
09:00 S6
Menadžment ljudskih resursa
   Slavić dr Agneš
13.02.
09:00 A4
- 07.06.
09:00 A3
19.07.
09:00 A3
07.09.
09:00 S3
29.09.
09:00 S8
Operaciona istraživanja
   Sedlak dr Otilija
  - 09.06.
09:00 A1 A2
07.07.
09:00 A1 A2
01.09.
09:00 A1 A2 A3
23.09.
09:00 A1 A2 A3
Organizaciono ponašanje
    Slavić dr Agneš
13.02.
12:00 A4
- 10.06.
09:00 S3
19.07.
09:00 A3
12.09.
09:00 S6
29.09.
12:00 S8
Poslovna statistika
    Savić dr Mirko
02.02.
13:00 A1 A2
- 20.06.
09:00 S2
03.07.
09:00 S2
   
Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan
06.02.
09:00 S3
21.04.
09:00 S2
13.06.
09:00 S3
12.07.
09:00 S3
05.09.
12:00 S6
27.09.
09:00 S6
Engleski jezik II
    Trninić Janjić Zora 
31.01.
10:00 A2
- 23.06.
10:00 A4
13.07.
10:00 A3
08.09.
12:00 A2
22.09.
10:00 A3
Nemački jezik II
    Breu Aleksandra
31.01.
10:00 A3
- 20.06.
11:00 A4
13.07.
14:00 A2
08.09.
12:00 A3
22.09.
10:00 A4


 

Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Ekonomika i politika agrarnog razvoja
    Zekić dr Stanislav
14.02.
11:00 S3
- 21.06.
09:00 S3
17.07.
09:00 S8
11.09.
12:00 S4
28.09.
09:00 S4
Programiranje razvoja poljoprivrede
    Lovre dr Koviljko
13.02.
09:00 S4
- 20.06.
09:00 S3
04.07.
09:00 S3
30.08.
09:00 S5
20.09.
09:00 S5Studijski program:
Evropska ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Evropske integracije
   Josifidis dr Kosta
08.02.
09:00 S4
- 26.06.
09:00 A3
19.07.
09:00 S2
29.08.
09:00 S2
29.09.
09:00 S2
Ekonomija rada Evropske unije
    Supić dr Novica
14.02.
09:00 S6
- 15.06.
09:00 S2
17.07.
12:00 S2
11.09.
12:00 S5
15.09.
09:00 S2Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Finansijska tržišta i berze
     Mirović dr Vera
07.02.
12:00 A2 A3
- 08.06.
09:00 A1 A2
20.07.
09:00 A1
07.09.
09:00 A1
28.09.
09:00
A1
Osiguranje
    Vojinović dr Željko
09.02.
09:00 A2
- 24.06.
09:00 A1
15.07.
09:00 A2
11.09.
09:00 A2
28.09.
09:00 A3


 

Studijski program: Kvantitativna ekonomija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Ekonometrija
    Dobrodolac Šeregelj dr Tinde
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
- 09.06.
09:00 A1 A2
07.07.
09:00 A1 A2
01.09.
09:00 A1 A2 A3
23.09.
09:00 A1 A2 A3
Operaciona istraživanja
    Sedlak dr Otilija
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
- 09.06.
09:00 A1 A2
07.07.
09:00 A1 A2
01.09.
09:00 A1 A2 A3
23.09.
09:00 A1 A2 A3

 

 

Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Marketing istraživanje
      Kovač Žnideršić dr Ružica
      Đokić dr Nenad
09.02.
09:00 A3
- 21.06.
13:00 S1
05.07.
09:00 S3
11.09.
09:00 S3
27.09.
09:00 S5
Ponašanje potrošača
    Kovač Žnideršić dr Ružica
    Marić dr Dražen
09.02.
09:00 A3
- 13.06.
09:00 S6
04.07.
09:00 S8
31.08.
09:00 S5
28.09.
09:00 S3Studijski program: M
enadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Bankarstvo
    Vunjak dr Nenad
07.02.
09:00 A1
- 12.06.
09:00 A1
04.07.
09:00 A1
05.09.
09:00 A3
20.09.
09:00 A1
Menadžment ljudskih resursa
    Slavić dr Agneš
13.02.
09:00 A4
- 07.06.
09:00 A3
15.07.
09:00 A3
07.09.
09:00 S3
29.09.
09:00 S8Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Baze podataka
    Bošnjak dr Saša
09.02.
09:00 L5
- 16.06.
09:00 L5
14.07.
09:00 L5
08.09.
09:00 L5
16.09.
09:00 L5
Razvoj informacionih sistema
 
Tumbas dr Pere   
   Matković dr Predrag
06.02.
09:00 S6
- 21.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S3
06.09.
09:00 S5
27.09.
11:00 S1Studijski program:
Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Teorija i politika bilansa
    Romić dr Lidija
13.02.
09:00 S8
- 15.06.
09:00 S5
17.07.
09:00 S1
04.09.
09:00 S1
29.09.
09:00 S1
Upravljačko računovodstvo
    Dmitrović dr Ljiljana
14.02.
12:00 A4
- 13.06.
09:00 A2
12.07.
09:00 A2
01.09.
12:00 A4
26.09.
12:00 A3Studijski program:
Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kanali marketinga
    Končar dr Jelena 
08.02.
09:00 S6
19.04.
11:00 A3
26.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S6
06.09.
12:00 S6
28.09.
12:00 S6
Menadžment trgovinskih kompanija
    Vukmirović dr Goran
14.02.
09:00 S5
- 27.06.
09:00 S6
11.07.
11:00 S6
07.09.
12:00 S6
29.09.
09:00 S6