Raspored ispita za 3. godinu studija na Fakultetu u Subotici
- Nastavni plan 2001.


Termini prijavljivanja ispita
 

Smer: Finansijski menadžment i računovodstvo

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
21.11.-30.11.
Decembarski
12.12. - 23.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Martovski
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Bankarstvo
   Vunjak dr Nenad
28.11.
15:00 A3
12.12.
15:00 A3
07.02.
09:00 A1
13.03.
12:00 A2
12.04.
09:00 A1
23.05.
12:00 A1
04.07.
09:00 A1
Finansijska tržišta i berze
   Mirović dr Vera
24.11.
13:00 S8
  07.02.
12:00 A1 A2 A3
16.03.
12:00 A1
20.04.
13:00 A1
25.05.
11:00 A1
20.07.
09:00 A1
Projektni menadžment
    Bobera dr Dušan
    06.02.
09:00 S3
       
Upravljačko računovodstvo
    Dmitrović dr Ljljana
  15.12.
10:00 S3
14.02.
09:00 A4
      12.07.
09:00 A2