Raspored ispita za 3. godinu studija na Fakultetu u Subotici
- Nastavni plan 2001.

   
Termini prijavljivanja ispita
 

Smer: Marketing menadžment
 

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
21.11.-30.11.
Decembarski
12.12. - 23.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Martovski
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Marketing istraživanje
    Kovač Žnideršić dr Ružica
    09.02.
09:00 A3
      05.07.
09:00 S3
Marketing usluga
    Grubor dr Aleksandar
    13.02.
09:00 S3
      10.07.
09:00 S6
Ponašanje potrošača
    Kovač Žnideršić dr Ružica
    09.02.
09:00 A3
      04.07.
09:00 S8
Psihologija prodaje
    Kovač Žnideršić dr Ružica
    09.02.
09:00 A3
      04.07.
09:00 S8