Raspored ispita za 3. godinu studija na Odeljenju u Novom Sadu
Plan 2001.


Termini prijavljivanja ispita
 

Smer: Menadžment unutrašnje i spoljne trgovine

Naziv predmeta
     Ispitivač

Novembarski
21.11.-30.11.
Decembarski
12.12. - 23.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Martovski
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Marketing logistika
   
             
Međunarodno privredno pravo
     Dukić Mijatović Marijana
    14.02.
09:00 A1
      19.07.
09:00 A1
Tehnološko-komercijalno poznavanje proizvoda
   
Trgovina i trgovinska politika
    Končar dr Jelena
    08.02.
09:00 S6
      17.07.
09:00 S6