Raspored ispita za 3. godinu studija na Fakultetu u Subotici
Plan 2001.
   

Termini prijavljivanja ispita

 
Zajednički predmeti

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
20.11.-01.12.
Decembarski
11.12. - 22.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 17.02.
Martovski
12.03. - 23.03.
Aprilski
10.04. - 21.04.
Majski
14.05. - 25.05.
Julski
04.07. - 20.07.
Septembarski
27.08. - 11.09.
Oktobarski
14.09. - 29.09.
Kvantitativni metodi u ekonomiji
Sedlak dr Otilija
22.11.
09:00 kab 25
               
Marketing
Sudarević dr Tomislav
                 
Međunarodni ekonomski odnosi
Beker Pucar dr Emilija
24.11.
17:30 kab 57
               
Poslovne finansije
Andrašić dr Jelena
21.11.
09:00 A2
               
Upravljački informacioni sistemi
Tumbas dr Pere
27.11.
10:00 S4