Raspored ispita za 3. godinu studija na Fakultetu u Subotici
Plan 2001.
   

Termini prijavljivanja ispita

 
Zajednički predmeti

Naziv predmeta
    Ispitivač

Novembarski
21.11.-30.11.
Decembarski
12.12. - 23.12.
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Martovski
13.03. - 24.03.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Majski
15.05. - 26.05.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Kvantitativni metodi u ekonomiji
    Sedlak dr Otilija
22.11.
12:00 kabinet 25
13.12.
12:00 kabinet 25
11.02.
09:00 A1 A2
  11.04.
09:00 A1 A2 A3
  07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Marketing
    Sudarević dr Tomislav
30.11.
13:00 S4
21.12.
13:00 S4
06.02.
09:00 A4
15.03.
10:00 A4
18.04.
09:00 S5
24.05.
10:00 A4
12.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 S3
27.09.
09:00 S3
Međunarodni ekonomski odnosi
    Prekajac dr Zora
21.11.
09:00 S1
19.12.
09:00 S1
10.02.
12:00 A2
13.03.
16:00 A1
10.02.
10:00 A2
15.05.
09:00 S4
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Poslovne finansije
   Vunjak dr Nenad
   Mirović dr Vera
28.11.
15:00 A3
Akademik prof. dr Nenad Vunjak

30.11.
13:00 S1
Mirović dr Vera
12.12.
15:00 S5
Akademik prof. dr Nenad Vunjak

13.12.
08:00 S3
Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
13.03.
12:00 A2
Vunjak dr Nenad

16.03.
12:00 A1
Mirović dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
23.05.
12:00 A1

Vunjak
dr Nenad

25
.05.
11:00 A1

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

Upravljački informacioni sistemi
   Tumbas dr Pere
23.11.
13:00 S4
21.12.
13:00 S1
06.02.
09:00 S6
22.03.
13:00 S2
19.04.
11:00 L3
22.05.
11:00 S2
07.07.
09:00 S3
30.08.
09:00 S3
19.09.
09:00 S1