Raspored ispita za 3. godinu osnovnih akademskih studija na Odeljenju u Subotici po planu 2014.
  

Termini prijavljivanja ispita
 


Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
    17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
    15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Programiranje razvoja poljoprivrede
    Lovre dr Koviljko
    20.06.
09:00 S3
04.07.
09:00 S3
30.08.
09:00 S5
20.09.
09:00 S5
Računovodstvo poljoprivrednih organizacija
    Petkovič dr Đerđi
08.02.
12:00 S8
18.04.
12:00 S4
22.06.
12:00 A4
20.07.
12:00 A4
07.09.
12:00 A4
19.09.
09:00 A4
Ekonomika i politika ruralnog razvoja
    Zekić dr Stanislav
    21.06.
09:00 S3
17.07.
09:00 S8
11.09.
12:00 S4
28.09.
11:00 S4
Menadžment proizvodnje organske hrane
    Birovljev dr Jelena
    14.06.
09:00 S3
03.07.
09:00 S6
08.09.
09:00 S3
26.09.
09:00 S4
             

 


Studijski program:
Evropska i međunarodna ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
    17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
    15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Socijalna politika EU
    Supić dr Novica
    26.06.
09:00 A3
17.07.
12:00 S2
05.09.
09:00 S2
29.09.
09:00 S2
Etika poslovanja
    Balj dr Branko
    16.06.
09:00 S2
17.07.
09:00 S5
12.09.
09:00 S1
20.09.
09:00 S4
Industrijska politika EU
    Adžić dr Sofija
    21.06.
09:00 S5
12.07.
09:00 S1
12.09.
09:00 S4
26.09.
12:00 S6
Agrarna politika EU
    Lovre dr Koviljko
    20.06.
09:00 S3
04.07.
09:00 S3
30.08.
09:00 S5
20.09.
09:00 S5

 


Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
    17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
    15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Računovodstvo finansijskih organizacija i javnog sektora
    Petkovič dr Đerđi
    13.06.
09:00 A2
12.07.
09:00 A2
01.09.
12:00 A4
26.09.
12:00 A3
Upravljanje investicijama
    Vojinović dr Željko
09.02.
09:00 A2
18.04.
11:00 S8
24.06.
09:00 A1
15.07.
12:00 A1
11.09.
12:00 A2
28.09.
12:00 A3
Etika poslovanja
    Balj dr Branko
    16.06.
09:00 S2
17.07.
09:00 S5
12.09.
09:00 S1
20.09.
09:00 S4
Marketing u bankarstvu
    Zelenović dr Vera
    26.06.
09:00 A4
17.07.
11:00 A4
30.08.
12:00 A4
20.09.
12:00 A3Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
    17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Ponašanje potrošača
    Kovač Žnideršić dr Ružica

    Marić dr Dražen
    13.06.
09:00 S6
04.07.
09:00 S8
01.09.
09:00 S5
28.09.
09:00 S3
Marketing usluga
    Grubor dr Aleksandar

    Marić dr Dražen
    15.06.
09:00 S3
10.07.
09:00 S6
12.09.
09:00 S6
30.09.
09:00 S6
Poslovna logistika
    Đuranović dr Dragan
    16.06.
09:00 S6
13.07.
09:00 S6
01.09.
09:00 S6
20.09.
09:00 S6
Marketing u agrobiznisu
    Sudarević dr Tomislav
    13.06.
09:00 A4
12.07.
09:00 A4
   
Kanali marketinga
    Končar dr Jelena
08.02.
09:00 S6
19.04.
11:00 A3
26.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S6
06.09.
12:00 S6
28.09.
12:00 S6

 


Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
    17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
    15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Menadžment industrijskih sistema
    Marić dr Slobodan
    20.06.
09:00 S6
03.07.
09:00 A1
30.08.
09:00 S1
18.09.
09:00 A1
Menadžment komunalnih sistema
   
- - - - - -
Menadžment urbanom sredinom
    Slavić dr Agneš
    10.06.
09:00 A3
15.07.
09:00 A3
12.09.
09:00 S6
29.09.
12:00 S8
Menadžment životnom sredinom
    Komazec dr Ljubica
    27.06.
09:00 S4
04.07.
09:00 S4
06.09.
11:00 S3
26.09.
12:00 S1

 

 


Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Inteligentni sistemi
    Bošnjak dr Zita
02.02.
09:00 L5
18.04.
09:00 L3
19.06.
09:00 L5
04.07.
09:00 L5
12.09.
09:00 L5
28.09.
09:00 L5
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
    17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
    15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Poslovni informacioni sistemi
    Sakal dr Marton
    13.06.
09:00 L5
12.07.
08:00 L1 L5
28.08.
09:00 L1 L5
20.09.
09:00 L1 L5
Strukturna analiza i dizajn
    Đurković dr Jovica
    Ćirić dr Zoran
    09.06.
09:00 L1
03.07.
09:00 S1
11.09.
09:00 S1 L5
25.09.
09:00 S1 L5
Projektovanje baza podataka
    Bošnjak dr Saša
    16.06.
09:00 L5
12.07.
11:00 L5
30.08.
09:00 L5
16.09.
09:00 L5
             

 

 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovne finansije
   Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
    17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Principi marketinga
    Grubor dr Aleksandar
    15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Revizija
   
Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
    20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Računovodstvo poljoprivrednih organizacija
    Petkovič dr Đerđi
08.02.
12:00 S8
18.04.
12:00 S4
22.06.
12:00 A4
20.07.
12:00 A4
07.09.
12:00 A4
19.09.
09:00 A4
Računovodstvo finansijskih organizacija i javnog sektora
    Petkovič dr Đerđi
    13.06.
09:00 A2
12.07.
09:00 A2
01.09.
12:00 A4
26.09.
12:00 A3
Investiciono i hipotekarno bankarstvo
  
- - - - - -

 


Studijski program: Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Teorija organizacije
    Harmath dr Peter
    17.06.
09:00 A1
11.07.
09:00 A3
08.09.
09:00 A4
27.09.
09:00 A1
Elektronska trgovina
    Končar dr Jelena
    26.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S6
06.09.
12:00 S6
28.09.
12:00 S6
Međunarodno poslovanje
    Đuranović dr Dragan
    19.06.
09:00 S6
13.07.
09:00 S6
01.09.
09:00 S6
20.09.
09:00 S6
Marketing usluga
    Grubor dr Aleksandar

    Marić dr Dražen
    15.06.
09:00 S3
10.07.
09:00 S6
30.09.
09:00 S6
19.09.
09:00 S6
Komercijalno poznavanje proizvoda
    Marić dr Radenko
    14.06.
09:00 S6
12.07.
09:00 S8
30.08.
09:00 S2
22.09.
09:00 S2
Investiciono i hipotekarno bankarstvo
   
- - - - - -