Raspored ispita za 3. godinu osnovnih akademskih studija na Odeljenju u Subotici
 

Termini prijavljivanja ispita
 


Studijski program: Agrarna ekonomija i agrobiznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Informacioni sistemi u agrobiznisu
    Bošnjak dr Zita
02.02.
09:00 L5
18.04.
09:00 L3
19.06.
09:00 L5
04.07.
09:00 L5
12.09.
09:00 L5
28.09.
09:00 L5
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Principi marketinga 
     Grubor dr Aleksandar
09.02.
09:00 A1
- 15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Menadžment u agrobiznisu
    Birovljev dr Jelena
03.02.
09:00 S4
- 16.06.
09:00 S3
03.07.
09:00 S6
08.09.
09:00 S3
26.09.
09:00 S4
Farm menadžment
    Popović dr Rade
06.02.
09:00 S4
21.04.
09:00 S1
13.06.
09:00 S4
12.07.
09:00 S4
31.08.
12:00 S4
27.09.
09:00 S4
Računovodstvo poljoprivrednih preduzeća
    Petkovič dr Đerđi
08.02.
12:00 S8
18.04.
12:00 S4
22.06.
12:00 A4
20.07.
12:00 A4
07.09.
12:00 A4
19.09.
09:00 A4
Ekonomika i politika ruralnog razvoja
    Zekić dr Stanislav
14.02.
11:00 S3
- 21.06.
09:00 S3
17.07.
09:00 S8
11.09.
12:00 S4
28.09.
11:00 S4
Marketing u agrobiznisu
    Sudarević dr Tomislav
  - 13.06.
09:00 A4
12.07.
09:00 A4
   
Menadžment proizvodnje organske hrane
    Birovljev dr Jelena
03.02.
09:00 S4
- 14.06.
09:00 S3
03.07.
09:00 S6
08.09.
09:00 S3
26.09.
09:00 S4Studijski program:
Evropska ekonomija i biznis

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Informacioni sistemi u finansijama, bankarstvu i osiguranju
    Tumbas dr Pere
    Šereš dr Laslo
06.02.
09:00 S6

Tumbas dr Pere

06.02.
09:00 S8

Šereš dr Laslo
- 22.06.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

22.06.
09:00 S8

Šereš dr Laslo
07.07.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

07.07.
09:00 S8

Šereš dr Laslo
30.08.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

30.08.
09:00 S8

Šereš dr Laslo
19.09.
09:00 S1

Tumbas dr Pere

19.09.
09:00 S2

Šereš dr Laslo
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Principi marketinga 
     Grubor dr Aleksandar
09.02.
09:00 A1
- 15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Socijalna politika EU
    Supić dr Novica
01.02.
09:00 S4
- 26.06.
09:00 A3
17.07.
12:00 S2
05.09.
09:00 S2
29.09.
09:00 S2
Agrarna politika EU
    Lovre dr Koviljko
13.02.
09:00 S4
- 20.06.
09:00 S3
04.07.
09:00 S3
30.08.
09:00 S5
20.09.
09:00 S5
Evropski i međunarodni biznis
   Josifidis dr Kosta
08.02.
09:00 S4
- 26.06.
09:00 A3
19.07.
10:00 S2
29.08.
09:00 S2
29.09.
09:00 S2
Etika poslovanja 
    Balj dr Branko
17.02.
09:00 S1
- 16.06.
09:00 S2
17.07.
09:00 S5
12.09.
09:00 S1
20.09.
09:00 S4
Industrijska politika EU 
    Adžić dr Sofija
31.01.
12:00 S6
- 21.06.
09:00 S5
12.07.
09:00 S1
12.09.
09:00 S4
26.09.
12:00 S6

 


Studijski program: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana 
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09
09:00 A1
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Principi marketinga 
    Grubor dr Aleksandar
09.02.
09:00 A1
- 15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija
    Petkovič dr Đerđi
14.02.
12:00 A4
- 13.06.
09:00 A2
12.07.
09:00 A2
01.09.
12:00 A4
26.09.
12:00 A3
Informacioni sistemi u finansijama, bankarstvu i osiguranju
    Tumbas dr Pere
    Šereš dr Laslo
06.02.
09:00 S6

Tumbas dr Pere

06.02.
09:00 S8

Šereš dr Laslo
- 22.06.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

22.06.
09:00 S8

Šereš dr Laslo
07.07.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

07.07.
09:00 S8

Šereš dr Laslo
30.08.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

30.08.
09:00 S8

Šereš dr Laslo
19.09.
09:00 S1

Tumbas dr Pere

19.09.
09:00 S2

Šereš dr Laslo
Upravljački informacioni sistemi
    Tumbas dr Pere
    Matković dr Predrag
06.02.
09:00 S6

Tumbas dr Pere

06.02.
09:00 S6

Matković dr Predrag
- 22.06.
09:00 S3
07.07.
09:00 S3
30.08.
09:00 S3
19.09.
09:00 S1
Poreski sistem i politika
    Milenković dr Ivan
10.02.
09:00 A1
- 19.06.
09:00 A1
18.07.
09:00 A1
12.09.
09:00 A1
25.09.
09:00 A1
Finansijska i aktuarska matematika
    Gvozdenović dr Nebojša
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
- 09.06.
09:00 A1 A2
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
27.09.
12:00
A2
Revizija
   Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2
- 20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1Studijski program: Kvantitativni metodi u ekonomiji

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Upravljački informacioni sistemi
   Ćirić dr Zoran
   Tumbas dr Pere
06.02.
09:00 S6

Tumbas dr Pere

06.02.
09:00 S5

Ćirić dr Zoran
- 22.06.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

22.06.
09:00 S4

Ćirić dr Zoran
07.07.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

07.07.
09:00 S4

Ćirić dr Zoran
30.08.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

30.08.
09:00 S4

Ćirić dr Zoran
19.09.
09:00 S1

Tumbas dr Pere

19.09.
09:00 S4

Ćirić dr Zoran
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Finansijska i aktuarska matematika
    Gvozdenović dr Nebojša  
11.02.
09:00 A1 A2 A3 A4
- 09.06.
09:00 A1 A2
07.07.
09:00 A1 A2 A3 A4
01.09.
09:00 A1 A2 A3
23.09.
09:00 A1 A2 A3
Principi marketinga 
     Grubor dr Aleksandar
09.02.
09:00 A1
- 15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Statistika II
    Dobrodolac Šeregelj dr Tinde
  -        
Programiranje 
    Trninić dr Jelica
    Sakal dr
Marton
  -        
Mrežno programiranje i upravljanje projektima
   
  -        Studijski program: Marketing

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Kanali marketinga
    Končar dr Jelena
08.02.
09:00 S6
19.04.
11:00 A3
26.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S6
06.09.
12:00 S6
28.09.
12:00 S6
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Marketing usluga
    Grubor dr Aleksandar
    Marić dr Dražen
13.02.
09:00 S3
- 15.06.
09:00 S3
10.07.
09:00 S6
12.09.
09:00 S6
30.09.
09:00 S6
Menadžment proizvoda
 
  Grubor dr Aleksandar
   Milićević dr Nikola
  
13.02.
09:00 S3
- 27.06.
09:00 S3
11.07.
09:00 S5
06.09.
09:00 S2
26.09.
09:00 S5
Elektronsko upravljanje odnosima s kupcima 
   Petkovič dr Imre
14.02.
09:00 S8
- 09.06.
09:00 L3
04.07.
09:00 L1
11.09.
09:00 L1
25.09.
09:00 L1
Informacioni sistemi u marketingu
    Bošnjak dr Saša
  - 16.06.
09:00 L5
12.07.
11:00 L5
   
Marketing komunikacije
    Grubor dr Aleksandar
13.02.
09:00 S3
- 21.06.
09:00 S8
14.07.
09:00 S3
12.09.
09:00 A4
21.09.
09:00 S3
Poslovna logistika
   Đuranović dr Dragan
   Marić dr Radenko
06.02.
09:00 S1
- 16.06.
09:00 S6
13.07.
09:00 S6
01.09.
09:00 S6
20.09.
09:00 S6
Psihologija prodaje
    Kovač Žnideršić dr Ružica
    Marić dr Dražen
09.02.
09:00 A3
18.04.
09:00 S4
13.06.
09:00 S6
04.07.
09:00 S8
31.08.
09:00 S5
28.09.
09:00 S3Studijski program: Menadžment

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Upravljački informacioni sistemi
    Tumbas dr Pere
    Ćirić dr Zoran
06.02.
09:00 S6

Tumbas dr Pere

06.02.
09:00 S5

Ćirić dr Zoran
- 22.06.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

22.06.
09:00 S4

Ćirić dr Zoran
07.07.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

07.07.
09:00 S4

Ćirić dr Zoran
30.08.
09:00 S3

Tumbas dr Pere

30.08.
09:00 S4

Ćirić dr Zoran
19.09.
09:00 S1

Tumbas dr Pere

19.09.
09:00 S4

Ćirić dr Zoran
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Principi marketinga 
    Grubor dr Aleksandar
09.02.
09:00 A1
- 15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Menadžment urbanom sredinom
    Slavić dr Agneš
13.02.
12:00 A4
- 10.06.
09:00 A3
19.07.
09:00 A3
12.09.
09:00 S6
29.09.
12:00 S8
Menadžment životnom sredinom
    Komazec dr Ljubica
08.02.
09:00 S1
- 27.06.
09:00 S4
04.07.
09:00 S4
06.09.
11:00 S3
26.09.
12:00 S1
Ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
    Tomić dr Slavica
14.02.
09:00 S4
- 21.06.
09:00 S4
11.07.
09:00 S3
06.09.
11:00 S8
26.09.
12:00 S2
Menadžment u turizmu
    Boljević dr Agneš
30.01.
11:00 A2
- 14.06.
12:00 A2 A3
03.07.
09:00 A2
28.08.
09:00 A2 A3
18.08.
12:00 A1

 Studijski program: Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Poslovni informacioni sistemi / Upravljački informacioni sistemi
    Sakal dr Marton
06.02.
09:00 L5
- 13.06.
09:00 L5
12.07.
08:00 L1 L5
28.08.
09:00 L1 L5
20.09.
09:00 L1 L5
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Principi marketinga 
     Grubor dr Aleksandar
09.02.
09:00 A1
- 15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Inteligentni sistemi
    Bošnjak dr Zita
02.02.
09:00 L5
18.04.
09:00 L3
19.06.
09:00 L5
04.07.
09:00 L5
12.09.
09:00 L5
28.09.
09:00 L5
Razvoj Web aplikacija
    Bošnjak dr Saša
09.02.
12:00 L5
- 16.06.
09:00 L5
12.07.
11:00 L5
08.09.
09:00 L5
16.09.
09:00 L5
Razvoj poslovnih aplikacija
    Sakal dr Marton
06.02.
09:00 L5
- 20.06.
09:00 L5
12.07.
08:00 L1 L5
28.08.
09:00 L1 L5
20.09.
09:00 L1 L5
Strukturna analiza i dizajn
       Đurković dr Jovica
       Ćirić dr Zoran

30.01.
09:00 S1
- 09.06.
09:00 L1
03.07.
09:00 S1
11.09.
09:00 S1
25.09.
09:00 S1 L5
Upravljanje znanjem
     Trninić dr Jelica
13.02.
09:00 L5
- 14.06.
09:00 L5
10.07.
09:00 L5
05.09.
09:00 L5
19.09.
09:00 L5

 

 

Studijski program: Računovodstvo i revizija

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Poslovno pravo
    Dukić Mijatović dr Marijana
14.02.
09:00 A1
11.04.
09:00 A4
27.06.
09:00 A1
19.07.
09:00 A1
06.09.
09:00 A1
29.09.
09:00 A1
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Principi marketinga 
     Grubor dr Aleksandar
09.02.
09:00 A1
- 15.06.
09:00 A1
13.07.
09:00 A4
31.08.
09:00 A4
22.09.
09:00 A1
Revizija
    Andrić dr Mirko
    Vuković dr Bojana
02.02.
09:00 A1 A2
- 20.06.
09:00 A1 A2 A3
10.07.
09:00 A3 A4
05.09.
09:00 A1 A2
26.09.
09:00 A1 A2
Informacioni sistemi u računovodstvu i reviziji
 
  Ćirić dr Zoran
06.02.
09:00 S5
- 22.06.
09:00 S4
07.07.
09:00 S4
30.08.
09:00 S4
19.09.
09:00 S4
Upravljački informacioni sistemi
   Tumbas dr Pere
06.02.
09:00 S6
- 22.06.
09:00 S3
07.07.
09:00 S3
30.08.
09:00 S3
19.09.
09:00 S1
Poreski sistem i politika 
     Milenković dr Ivan
10.02.
09:00 A1
- 19.06.
09:00 A1
18.07.
09:00 A1
12.09.
09:00 A1
25.09.
09:00 A1
Računovodstvo finansijskih i budžetskih organizacija
    Petkovič dr Đerđi
14.02.
12:00 A4
- 13.06.
09:00 A2
12.07.
09:00 A2
01.09.
12:00 A4
26.09.
12:00 A3

 


Studijski program: Trgovina

Naziv predmeta
    Ispitivač
Januarsko-februarski
30.01. - 19.02.
Aprilski
08.04. - 22.04.
Junski
07.06. - 28.06.
Julski
03.07. - 21.07.
Septembarski
28.08. - 12.09.
Oktobarski
15.09. - 30.09.
Međunarodna ekonomija
    Prekajac dr Zora
    Beker Pucar dr Emilija
10.02.
12:00 A2
10.04.
10:00 A2
12.06.
10:00 A1
14.07.
10:00 A2
04.09.
10:00 A1
15.09.
10:00 A1
Međunarodno poslovanje
     Đuranović dr Dragan
06.02.
09:00 S1
- 19.06.
09:00 S6
13.07.
09:00 S6
01.09.
09:00 S6
20.09.
09:00 S6
Poslovne finansije
    Vunjak dr Nenad
    Mirović dr Vera
06.02.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.02.
12:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
12.04.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

13.04.
09:00 A2 A3

Mirović
dr Vera
07.06.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

08.06.
09:00 A1 A2

Mirović
dr Vera
08.07.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

20.07.
09:00 A1

Mirović
dr Vera
29.08.
09:00 A1

Vunjak
dr Nenad

07.09.
09:00 A1

Mirović
dr Vera

18.09.
09:00 A4

Vunjak
dr Nenad

28.09.
09:00 A1
Mirović dr Vera

Politička ekonomija
    Bjelić dr Branko   
17.02.
09:00 A3
20.04.
09:00 S6
23.06.
09:00 A3
18.07.
09:00 A3
11.09.
09:00 A3
25.09.
09:00 A3
Elektronska trgovina
    Končar dr Jelena
08.02.
09:00 S6
- 26.06.
09:00 S6
17.07.
09:00 S6
06.09.
12:00 S6
28.09.
12:00 S6
Marketing trgovinskih kompanija
    Vukmirović dr Goran
14.02.
09:00 S5
- 27.06.
09:00 S6
11.07.
11:00 S6
07.09.
12:00 S6
29.09.
09:00 S6
Informacioni sistemi u trgovini
    Đurković dr Jovica
30.01.
09:00 S1
- 09.06.
09:00 L1
03.07.
09:00 S1
11.09.
09:00 S1
25.09.
09:00 S1
Komercijalno poznavanje proizvoda
     Marić dr Radenko
13.02.
09:00 S5
- 14.06.
09:00 S6
12.07.
09:00 S8
30.08.
09:00 S2
22.09.
09:00 S2
Menadžment kvalitetom
   Đuranović dr Dragan  
06.02.
09:00 S1
- 16.06.
09:00 S6
13.07.
09:00 S6
01.09.
09:00 S6
20.09.
09:00 S6
Ponašanje potrošača
   Kovač Žnideršić dr Ružica
   Marić dr Dražen
09.02.
09:00 A3
- 13.06.
09:00 S6
04.07.
09:00 S8
31.08.
09:00 S5
28.09.
09:00 S3